Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Vastuvõtt Usuteaduse Instituudi Pastoraalseminari

/ Autor: / Rubriik: Teated / Number:  /

Pastoraalseminar kui EELK Usuteaduse Instituudi osakond korraldab kutseõpet õpetajaameti kandidaatidele. Pastoraalseminari sisseastuja peab olema olnud vähemalt 4 aastat EELK täieõiguslik liige, omama kõrgemat teoloogilist haridust ja tervislikke eeldusi õpetajaametiks.
Pastoraalseminaris õpitakse järgmisi praktilise usuteaduse aineid: homileetika, liturgika, religioonipedagoogika, poimeenika, misjon, diakoonia, oikumeenika ja küberneetika. Metoodiliselt jaotub õpe orienteerivateks loenguteks, koguduse praktikaks ja refleksioonideks. Orientatsioonid on oma ala asjatundjatelt ja pastoraalseminari juhatajalt, praktikat aitab korraldada igale õppijale määratud juhendaja meie kiriku ordineeritud vaimulike seast ja reflektsioonid viib läbi seminari juhataja. Lisaks eelnevale õpitakse ka Augsburgi Usutunnistuse sisu ja tähendust kaasajal.
Pastoraalseminari keskseks rõhuasetuseks on vaimulik kasvamine (praxis pietatis), mis väljendub seminari korrapärases palveelus, piibliõppes ja armulauaga jumalateenistustel. Ühine usuline areng on otsustava tähendusega vaimulikuks kujunemisel ja hilisemal õpetajana teenimisel.
Pastoraalseminari astumiseks tuleb sooritada eksam (pro venia concionandi), mis annab Jumala Sõna kuulutamise õiguse meie kirikus. Seminari lõpul tuleb läbida eksam (pro ministerio), mis on eelduseks õpetaja ordinatsiooniks. EELK Usuteaduse Instituudi Pastoraalseminari vastuvõtmine, lõpetamine ja ordinatsioon on piiskoplikud ülesanded. Seminari kestvus on üks aasta, õppimise vältel makstakse stipendiumi.
Tänavused vastuvõtueksamid toimuvad EELK Konsistooriumis aadressil Kiriku plats 3, Tallinn 18. ja 19. juunil. Pastoraalseminari õppimaasumiseks palun esitada 10. juuniks järgmised materjalid peapiiskopi nimele:
1. avaldus, mis sisaldab isiku- ja kontaktandmed;
2. elulookirjeldus, mis annab võimalikult üksikasjaliku kirjelduse usulisest arenguteest koos põhjendusega, miks tahetakse saada õpetajaks EELKs ning sisaldab ülevaate hariduskäigust ja teenimisest meie kirikus;
3. kodukoguduse õpetaja soovitus koos kohaliku praosti kinnitusega;
4. ristimis- ja leeritunnistuse koopiad;
5. kõrgemat teoloogilist haridust tõendava diplomi koopia.
Õnnistussooviga
Jaan Kiivit
Peapiiskop