Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Vastuvõtt diakonikoolitusele

/ Autor: / Rubriik: Teated / Number:  /

Usuteaduse instituudi pastoraalseminar teatab, et 2012. aasta diakonikoolituse esimene kursus toimub 23.–24. mail.
Diakonikoolituse läbimine on eelduseks diakonieksamile kutsumisele ja hilisemale teenimisele diakonina. Koolitusele tulijate vastuvõtt toimub konsistooriumis 17. aprillil algusega kl 10.
Diakonikoolitusele tulija peab omama teoloogiabakalaureuse kraadi või olema õppinud teoloogilisi aineid vähemalt 20 ainepunkti ulatuses vastavalt diakoniameti taotleja haridus- ja kutsenõuetele ning eksamineerimiskorrale. Koolituse kulud tasub kogudus või vastava isiku koolitusele saatnud institutsioon, juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti. Diakonieksam toimub 16. oktoobril.

Diakonikoolitusele tulija peab esitama peapiiskopile 10. aprilliks järgmised  dokumendid:
* avaldus;
* õpetaja või mõne teise kirikliku teenimiskoha esindaja taotlus vastava isiku kutsumiseks diakoniameti eksamile koos praosti või peakaplani kinnitusega;
* elukookirjeldus, mis sisaldab üksikasjaliku haridus- ja teenistuskäigu ning annab võimalikult igakülgse ülevaate usulisest arenguteest koos põhjendusega, miks tahetakse astuda diakoniametisse;
* ristimis- ja leeritunnistuse koopia;
* teoloogilist haridust tõendava diplomi või akadeemilise õiendi koopia;
* enesetutvustus ordinatsiooni taotlemisel (vastav vorm on leitav UI kodulehel);
* kolm iseloomustust ordinatsiooni taotlemisel (vastav vorm on leitav UI kodulehel);
* foto suuruses 3,5 x 4,5 cm.

Info: Liina Sander, tel 611 7405 või 5817 3444;
liina.sander@eelk.ee; www.eelk.ee/ui