Varjatud Jumal

/ autor: ek / rubriik: Määratlemata / ilmunud:  /

Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis tema au! Js 6:3
Üldiselt on Jumal ja vaimne maailm meie eest varjatud. Meile tuntud reaalsuse – füüsikalise maailmaga võrreldes on ta niivõrd erinev, et me teda ei näe ega suuda avastada.
Kuid Jumal võib end inimesele ilmutada. Otsekui nähtamatu eesriie tõmmatakse kõrvale ja siis näeb inimene muidu nähtamatut. Nii toimus Jesajaga tema prohvetiks kutsumisel, mille kirjeldusest siintoodud sõnad ongi. See kogemus mõjus vapustavalt. Jesaja kuulis ja mõistis Jumala põhiolemust – pühadust ja auhiilgust. Ja nende valguses ka oma patusust. Ta tajus, et Jumalaga kohtuda on eluohtlik. Ent see kogemus oli ka puhastav.
Harva ilmutab Jumal end nii suurejooneliselt, kui ilmutas Jesajale. Kõige sagedamini kohtub inimene Jumalaga oma vaimus. Näiteks tõsises palves. Kuid Jumalaga kohtumine mõjub alati samamoodi – inimene mõistab, kellega on tal õieti tegemist. See tähendab ühtlasi kutsumist Jumala riiki ja osasaamist tema puhastavast armust.
Aare Kimmel