Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Välis-Eesti kirik piiskopkonnaks muutumas

/ Autor: / Rubriik: Määratlemata / Number:  /

E.E.L.K. USA Esimese praostkonna sinod peeti Los Angelese Eesti Majas.

Sinodisaadikud Eesti Maja õuel. Foto: Eesti Elu
Mullu peapiiskopiks valitud Andres Taul viibis esimest korda mainitud praostkonna sinodil. Kohalik õpetaja Jüri Pallo oli sinodi peakorraldaja. Lisaks võttis sinodist osa E.E.L.K. Kanada praost ja Hamiltoni koguduse õpetaja Hannes Aasa.
Välis-Eesti piiskopkond
Peapiiskop Taul pidas loengu EELK elust ja sisust. Ta ütles, et 25 aasta jooksul, mil ta on olnud Toronto Peetri koguduse õpetaja, on ta pidanud 1285 matusetalitust. See tõendab eestlaskonna ja koguduste liikmete arvu kahanemist, kuid koguduste tegevus jätkub sellest hoolimata vitaalselt.
Peapiiskop asus seejärel oma eesmärgi kirjeldamisele. Selleks on välismaal toimiva kiriku (E.E.L.K.) ühendamine kodumaal tegutseva kirikuga (EELK). Läbirääkimised on selles osas käimas. Peapiiskop Taul kavatseb siis praeguse ameti maha panna ning alustada tööd Välis-Eesti piiskopkonna piiskopina ja Tallinnas asuva EELK Konsistooriumi alalise liikmena. Ta teatas, et 27. mail sõidavad tema konsistooriumi liikmed Torontost Tallinna peaülesandega luua Välis-Eesti piiskopkond, kuhu kuuluksid ka Brüsselis, Inglismaal ja Venemaal, eriti Siberis tegutsevad eesti kogudused.
Kaks iseseisvat kirikut
Oma sõnavõttudes leidsid sinodil osalenud, et selline tähtis otsus vajaks siiski E.E.L.K. kirikukogu otsust. Praost Thomas Vaga aga märkis, et teatud ühinemise akt on juba peapiiskop Udo Petersoo ajal läbi viidud ja välismaal oleva kirikukogu poolt 1997. aastal vastu võetud. Vaga selgitas, et selle põhjal on nii E.E.L.K. kui ka EELK iseseisvad kirikud, kes aga ühiselt moodustavad ühe Eesti vaba rahvakiriku, mis teenib eesti rahva liikmeid eri piirkondades oma põhikirja alusel.
Kõnealuse otsuse kiitis heaks kirikukogu, kus 70 kogudusest 55 hääletasid selle poolt. Ainult 6 kogudust hääletasid ettepaneku vastu. Üllatav on aga see, märkis praost Vaga, et seda meie otsust pole EELK vastu võtnud.
Arutelu sel teemal lõpetati peatselt ning peapiiskop ei teinud ettepanekut anda küsimus sinodile otsustamiseks.
Õpetajate koolitusest
Väga positiivseks osutus Fred Ise (Baltimore) poolt väljatöötatud ettepanek diakon-õpetajate koolituse loomiseks koostöös EELKga. Kurb tõsiasi on, et väliseesti mitmed kogudused ei suuda täisajaga õpetajale vajalikku palka maksta. Selle olukorra lahendamiseks katsub kirik elustada usuteadusliku instituudi õppeprogrammi, mis valmistaks ette diakonõpetajaid, kes saaksid kogudusi teenida.
Peapiiskop Andres Taul ja Fred Ise on võtnud ühendust Randar Tasmuthi ja Ove Sanderiga, kes tuleksid Eestist siia lektoriteks. Kolmenädalane suvekursus toimuks USAs, võimalikult Lakewoodis. Õppimine jätkuks kirja teel. Õpilased saaksid kodutööks lugeda läbi õpperaamatuid ja sooritada seejärel kirjalikke eksameid.
Lisaks sellele soovitatakse õpilastel minna lisaõppele Tallinna pastoraalseminari. Kursustele registreerunud õpilased saaksid hakata teenima oma kogudust aga kohe ja jätkata teenimist, kui nad on oma õppetöö ametlikult lõpetanud. Peapiiskop rõhutas, et õpilased peaksid tulema paikadest, kus tegutsevad eesti kogudused, kuid pole õpetajaid. Otsustati panna kuulutused kursuse kohta ka USA ja Kanada eesti ajalehtedesse.

Airi Vaga
Allikas: Eesti Elu, 11. aprill 2008, avaldatakse kärbetega.