Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Valikute võimalikkusest

/ Autor: / Rubriik: Määratlemata / Number:  /

Peapiiskop emeeritus Jaan Kiiviti ootamatu lahkumine tuletas taas meelde tõde, et hommikul ära ole kindel, et näed õhtut, ja õhtul puhkama heites pead arvestama sellega, et ei pruugi näha hommikut. Küllap arvestas Jaan Kiivit seda ka ise. Ei tea, kui sageli ta sellele küll mõtles, aga mõni aasta tagasi koos ühel välissõidul olles, kui arutasime tõsiselt tuleviku asjade üle, mainis ta nagu muuseas, et ükski kavandatav asi ei pruugi teostuda, sest süda võib iga hetk seiskuda.
See ei olnud kurtmine oma tervise üle, pigem realistlik olukorra hindamine.

Reaalsus oli aga see, et ametist tulenevaid kohustusi ja ülesandeid jagus iga päeva jaoks ülemäära palju. Jaan Kiivit vedas oma koormat, teades, et peab olema ustav selles, mis tema kätte on antud. Juhil peab olema teadmiste ja ametioskuste kõrval ka vastutus- ja kohusetunne. Nii teiste kui iseenda ees. Seda temal oli ja sellisena jääb ta meie mälestustesse.

Kuid unustada ei tohi ka seda, et alati ei saa me olla oma otsuste tegemisel vaba. Toimides oma parema äratundmise ajendil, oleme samas seotud seaduste ja määruste või varem antud lubadustega. Seepärast ei ole ka tippjuht veel kõikvõimas, kelle käest võib nõuda kohest elukvaliteedi parandamist või imede sooritamist. Küllap väärib iga rahvas oma kuningat ja iga asutus või organisatsioon oma juhti.

Kohalike omavalitsuste valimiste eel küsime iseendilt, keda valida. Millised peavad olema omavalitsusjuhtide isikuomadused või ametioskused? Kas meil on piisavalt valikuvõimalusi?

Mitmel puhul pidi ka Jaan Kiivit tunnistama, et otsuste tegemisel on «käed lühikesed». Mõnes mõttes on see hea, kui vastutus jaotub kollektiivse juhtimisorgani erinevate liikmete vahel. Samas on hajutatud vastutus nõrgem ja ebamäärasem.

Erinevates konfessioonides on kiriku juhtimise põhimõtted ja juhtide volituspiirid erinevad, kuid kõik vennaskirikud rõhutavad üha enam volitatud isikute selgeid vastutusalasid. Piiskopiks pühitsetud Eesti  apostellikul administraatoril Philippe Jourdan’il on vastavalt roomakatoliku kiriku õigusele piiskoplikud ülesanded ja kohustused. Nelipüha kiriku piiskopil Ago Lilleorul on vastavalt oma konfessiooni tavadele juhtimisõigus. Eesti Metodisti kirikut juhib suvest alates uueks superintendendiks valitud Taavi Hollman. Õigeusu kirikute metropoliitidel on oma valitsusala.

Jätkugu meil ustavust palvetada kirikujuhtide ja karjaste eest. Peavad ju nemadki lähtuma oma apostellikus ülesandes Kristuse misjonikäsust ja inimlikest seadustest, mida me kiriku tegevuskorralduseks ise teeme.

Järgmisel nädalal kogunev kirikukogu peab tegema valikuid kirikuseadustiku võimalike alternatiivide vahel. Otsused määravad meie kiriku tulevikusuunad. Piiskoplik nõukogu on teinud kirikuseadustiku teatud osades oma valiku. Nüüd peab valiku tegema kirikukogu.

Image
Einar Soone
,
piiskop