Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Usuteaduse Instituudis kaitsti lõputöid

/ Autor: / Rubriik: Määratlemata / Number:  /

Eelmisel nädalal kaitsti Usuteaduse Instituudis kaheksa lõputööd. Kaks tööd olid religiooniõpetuse õpetaja ja kuus usuteaduse erialal.

Diplomeeritud religiooniõpetuse õpetaja kutse saavad Järva-Jaani koguduse õpetaja mag Katrin-Helena Melder ja assessor praost Tiit Salumäe. Gümnaasiumi religiooniõpetajaid praegu veel hulgaliselt ette ei valmistata, kuid rektor Randar Tasmuthi sõnul saaks instituut kohe, kui vajadus tekiks, st religiooniõpetus viidaks üldhariduskoolide õppekavasse, suurendada õpetajate ettevalmistust. Religiooniõpetajaks saab õppida lisaks instituudile ka Tartu ülikoolis.

«Kuus usuteaduse lõputöö tegijat on diakoniterühmast, kuhu võtsime need, kel veel kõrgharidust ei ole, kuid töötavad juba aastaid koguduse vaimulikuna. Enamus diakoniterühmast sai oma lõputöö kaitstud, mõni teeb seda loodetavasti kuu aja pärast,» selgitas Tasmuth. «Kui nad teevad ära veel mõne eksami ja pastoraalseminari kursused, siis saab neid kevadel juba õpetajaks ordineerida.»

Diakoniterühma koguti need, kellel endal oli tahtmine õpingud lõpuni viia. «Rääkisime paljudega, kuid need, kes valmisolekut tõeliselt üles näitasid ja pingutasid eesmärgi nimel, need ka lõpetavad. Pean ütlema ka, et Kerstin Kask usuteaduskonnast ja pastoraalseminari töötajad aitasid omalt poolt aktiivselt kaasa,» kiidab rektor oma kolleege ja lisab, et suurt abi saadi ka konsistooriumist.

«Inimesed on õppinud erinevatel aegadel erinevate õppekavade alusel ja neile tuli anda võimalus praegu kehtiva õppekava alusel kool lõpetada, et nad saaksid kehtiva diplomi. See on väga suur töö olnud. Nüüd tundub, et sellist rühma enam teist ei tule. Kes tahtis pooleliolevaid õpinguid lõpetada, see tuli. Ega vägisi kedagi kooli too. Kaks tingimust oli vaja täita: esiteks reaalne võimalus, et õpingud omal ajal mitte päris alguses pooleli ei jäänud, ja teiseks igaühe enda tahe.»

Lõputöid oli erinevatel teemadel, kuid kuue hulgast näiteks kaks võrdlesid kristlikku ja ilmalikku matust. «Siit koorub välja olukord, mis Eestis valitseb. Mait Mölderi töö kirikliku ja ilmaliku matusetalituse võrdlusest on kasvanud välja tema praktilisest tööst Võrumaal. Enn Salveste tugines oma uurimuses Virumaa kogemusele. Neid töid ja ka teisi saab kindlasti edaspidi kasutada pastoraalseminaris, see on värske informatsioon erinevatest Eesti kohtadest,» tundis Randar Tasmuth heameelt, et lõputööd mitte kasutult riiulile seisma ei jää.

Usuteaduse alal kaitsesid bakalaureuseõppe lõputöö Kristi Sääsk, Eve Kruus, Mait Mölder, Antti Leigri, Enn Salveste ja Jaak Pärnamägi.

Tiiu Pikkur