Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Usuteaduse Instituudi pastoraalseminar teatab, et 2009. aasta diakonikoolituse esimene kursus toimub 19. ja 20. mail Usuteaduse Instituudis

/ Autor: / Rubriik: Teated /

Diakonikoolituse läbimine on eelduseks diakonieksamile kutsumisele ja hilisemale teenimisele diakonina. Koolitusele tulijate vastuvõtt toimub konsistooriumis 5. mail algusega kl 10. Diakonikoolitusele tulija peab omama teoloogiabakalaureuse kraadi või olema õppinud teoloogilisi aineid vähemalt 20 ainepunkti ulatuses vastavalt diakoniameti taotlejate haridus- ja kutsenõuetele ning eksamineerimiskorrale. Koolituse kulud tasub kogudus või institutsioon, kes on vastava isiku koolitusele saatnud, juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Diakonikoolitusele tulija peab esitama peapiiskopile 15. aprilliks järgmised dokumendid:
* avaldus,
* õpetaja või mõne teise kirikliku teenimiskoha esindaja taotlus vastava isiku kutsumiseks diakoniameti eksamile koos praosti või peakaplani kinnitusega,
* elukookirjeldus, mis sisaldab üksikasjaliku haridus- ja teenistuskäigu ning annab võimalikult igakülgse ülevaate usulisest arengust koos põhjendusega, miks tahetakse astuda EELK diakoniametisse,
* ristimis- ja leeritunnistuse koopiad,
* teoloogilist haridust tõendava diplomi või akadeemilise õiendi koopiad,
* enesetutvustus ordinatsiooni taotlemisel,
* kolm iseloomustust ordinatsiooni taotlemisel,
* foto suuruses 3,5 x 4,5 cm.
Täiendav info: Liina Sander, liina.sander@eelk.ee,
tel 611 7405; 5817 3444.