Toimetuse postist

/ autor: ek / rubriik: Arvamus / ilmunud:  /

Õndsad on vaimulikult rikkad

Rannar Susi kiri talentidest oli väga vajalik. Mis puutub aga õndsatesse, keda Susi oma loos puudutab, siis ütleksin ka mina oma arvamuse välja. Susi ise ju kutsub selleks üles. Õndsad on vaimus(t) vaesed, seda tõesti, sest õndsad on vaimulikult rikkad. See on minu arvamus. Susi kirjutab, et õndsad tegelevad vaimsete asjadega. Minu teada tegelevad õndsad kindlasti vaimulike asjadega! Sest nad käivad vaimulikkuses, mitte vaimsuses. Elu Jumala kaudu on raske tee, aga ainuõige. Jah, õndsate päralt on taevariik, kuna nad on vaimulikult rikkad! Nad vaid näivad nii mõnelegi ullikestena, aga tegelikult on usklik inimene tark inimene.

Mis aga puutub homodesse ja lesbidesse, siis Piibli järgi on nad jäledad. Nad on eksinud ja neid on vaja armastavalt õigele teele juhatada. Alternatiive siin olla ei saa, ma arvan. Annaks Jumal, et uus pereseadus tuleks korralik.

Ja veel religiooniõpetusest. Oleks kõige parem, kui vähemasti religiooniõpetuse raamatusse pandaks iga konfessiooni esindaja tekst ja kuna kõik konfessioonid on võrdsed Jumala ees, siis peaksid tekstid olema ühepikkused. Kindlasti on vaja anda ülevaade Piiblist, koraanist, mormooni raamatust, Urantia raamatust jne. Säärane religiooniõpetuslik raamat oleks minu arvates parim ega tekitaks kisklemisi religioonide vahel. Suhtugem religiooniõpetusse rahumeeli, siis laabub kõik. Kordan, meie kõik oleme võrdsed Jumala ees ja lähtugem sellest.

Prohvet Anon