Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Terve pere = tugev riik

/ Autor: / Rubriik: Arvamus / Number:  /

Kett on nii tugev, kui tugev on keti kõige nõrgem lüli. Eesti vabariigis on nõrgimaks lüliks perekond. Perekond on meie riigis kõige haavatavam institutsioon. Pole mõtet rääkida riigikaitsest, kui pere on kaitseta.
Konservatiivne peremudel (ema + isa + laps) on Eestis sattunud tugeva rünnaku ning turmtule alla. Sisuliselt pole meil olukord sugugi ohutum kui Ukrainas. Kõik on poliitiliste otsustajate tahte või tahtmatuse küsimus. Me saeme oksa, mille peal mõnusalt istume. Sellel on aga oma hind – riigi ja rahva püsimajäämise hind. Tegelikult saeme oma riigi julgeoleku ning jätkusuutlikkuse oksa. Kui sajandeid vastu pidanud peremudel antakse vabatahtlikult lammutamise objektiks, siis varem või hiljem satume sise- või välisvaenlase rünnaku objektiks.
Füüsilise, vaimse (emotsionaalse) ning sotsiaalse tugevuse alus rajatakse kodus, kus naine võtab endale ema- ning mees isarolli. Oluline on kodu ja kodukaitse ning pere ja perekaitse. Kes ja kuidas kaitseb eesti perekonda?
Me ei saa Looja loodud genoomi muuta. Inimgenoomi muutmine meditsiini- ja sotsiaalteaduste abil on kuritegelik ning selle tagajärjed on etteaimamatud. Kui riik ei seisa pere taga, siis pole mõtet loota, et pere (mehed ja naised) seisaksid riigi taga, sest puudub sisemine motivatsioon ning missioonitunne kaitsta oma peret, kodu ja riiki – kasvõi viimse veretilgani. Lapsel peavad olema ema ja isa, kes poistest kasvatavad emotsionaalselt ning sotsiaalselt terved mehed – tulevased isad, ning tüdrukutest emotsionaal­selt ja sotsiaalselt küpsed naised – tulevased emad.
On väga vastutustundetu kasvatada teadlikult naiselikke mehi, mehelikke naisi või hoopis kesksoolisi/sootuid olevusi. Sooneutraalsuse juurutamine on riigi kestmajäämise ning julgeoleku seisukohalt vastutustundetu ning kuritegelik.
Seni pole veel ükski inimene sündinud kesksoolisena ning neid ei tohi selleks ka «vägivaldselt» kujundada, kiites üles seda, mis lõhub meie perekonda ja lõpuks ka riiki.
Kõik eeltoodu puudutab inimese mina- ja maailmapildi kujunemist. Ilmtingimata tuleb lapsi motiveerida osalema pühapäevakoolis ning leerikoolis. Esimeses kooliastmes peaks olema kohustuslikuks õppeaineks kristlik usuõpetus, mille raames tutvustatakse lastele kümmet käsku ning piiblilugusid. Selle kaudu õpetame lastele elu põhiväärtusi, mis ei muutu ajas ega ruumis. Teises kooliastmes peaks olema kohustuslikuks õppeaineks eetika, gümnaasiumiastmes filosoofia, perekonnaõpetus (psühholoogia) ning usundilugu.
Kas tõesti peame tegevusetult ootama senikaua, kuni Jumal kasutab Putini Venemaad vitsana Eesti ja kogu Euroopa Liidu ebamoraalsuse ohjeldamiseks? Meenutagem olukorda Eestis enne Teist maailmasõda. Hedonism ja dekadents valitsesid täiega. Prohvet Karl Reitsi hoiatusi Eesti võimalikust iseseisvuse kaotamisest võeti psüühiliselt haige inimese tühja lobana.
NATO ei tule eraldi igat perekonda kaitsma. Peret tuleb meil kaitsta ühiselt – iga pereliige eraldi oma kodus ja oma kodumaal.
Pener,Ramo

 

 

 

 
Ramo Pener,
pedagoog