Teaduskonverents Tartus

27. oktoobril peetakse Tartus Kaitseväe
Ühendatud Õppeasutuses (Riia 12) rahvusvahelist teaduskonverentsi «Religioon ja
poliitika multikultuurilises Euroopas: vaatenurgad ja väljakutsed».

Konverentsi läbivaks teemaks on
usulis-kultuurilise ühtsuse ja paljususe küsimus Euroopas (hõlmates lisaks
Lääne-Euroopale ka postkommunistlikku ja ortodoksse usutraditsiooniga
Ida-Euroopat) ning sellega kaasnevad küsimused usuvabadusest ja usulisest
sallivusest, inimõigustest, riiklikust religioonipoliitikast ja kristlike
traditsioonide poliitilisest doktriinist ning religiooni ja demokraatia suhetest.

Teaduskonverentsil esinevad ettekannetega
kümmekond tunnustatud teadlast kodu- ja välismaalt: prof dr Michael Minkenberg
(Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder), prof dr Erich Geldbach
(Ruhr-Universität Bochum), P. dr. Maciej Zieba OP (Tertio Millenio Institute,
Kraków), prof dr Alar Laats (EELK Usuteaduse Instituut), prof dr Mart Raukas
(Tallinna Ülikool), analüütik Paul A. Goble (TÜ Euroopa Kolledž), monsignore
Philippe Jourdan (Rooma-Katoliku Kiriku Apostellik Administratuur Eestis),
kolonelleitnant Einar Laigna (Eesti Kaitsevägi), Meego Remmel (Kõrgem
Usuteaduslik Seminar), Ain Riistan (TÜ usuteaduskond) ja Alar Kilp (TÜ
sotsiaalteaduskonna politoloogia osakond).

Konverentsile on oodatud kõik, kes oma
igapäevases töös või õpingutes puutuvad kokku või lihtsalt tunnevad huvi
religiooni ja poliitika valdkondade vastu ning soovivad religiooni ja poliitika
vastastikust suhet paremini tundma õppida.

Osalemine on tasuta, kuid soovitavalt
eelregistreerimisega, viimane tähtaeg on 26. oktoober.  Täiendav info konverentsi kohta ja
eelregistreerimine: andres.saumets@ksk.edu.ee, tel 731 4139 või alar.kilp@

ut.ee, tel 737 5312.