Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Tartu ülikooli usuteaduskond: kompetents, loomingulisus ja paindlikkus

/ Autor: / Rubriik: Arvamus / Number:  /

Tartu ülikooli usuteaduskonna juhatajana on mul Eesti Kiriku lugejatele anda teada palju head. Pärast ülikooli struktuurireformi võib kindlalt öelda, et usuteaduskond on end suures humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas hästi sisse elanud.
Paljusid humanitaarerialasid esindavate kolleegide ning suurepärase dekanaadi toetusel on tuult tiibadesse saanud mitu muudatust usuteaduskonna töös. On aga meeldiv tõdeda, et usuteaduskonnas valitseb eluterve suhtumine oma minevikku – teatakse hästi, mis on väärikas minevikust kaasa võtta ning mida võib värskendada.
Maailm muutub kiiresti. Akadeemiliste inimestena keskendumegi sellele, et mõista muutusi, seda, mis oli, mis on ja mis tuleb. Nii on meil toimitud juba üle 25 aasta alates usuteaduskonna taasavamisest 1991. aastal. Selle ajaga on kogunenud Eesti väärikaim pagas teadmisi ja metoodilist kompetentsi teoloogia ning religiooniuuringute alal ja kõike seda edastatakse üliõpilastele kõige paremas mõttes rutiinselt.
Usuteaduskonna rutiini on alati iseloomustanud väga individuaalne lähenemine üliõpilastele, tihe kontakt õppejõududega. Ehkki soovime kindlasti enda ridadesse rohkem üliõpilasi, rõhutame õppetöö kvaliteeti, mis ülikooli katuse all on tänu õppejõudude ja üliõpilaste praegusele suhtarvule väga hea. Usuteaduskond on osa Eesti ainsast universaalsest ülikoolist ning lõimumine teiste distsipliinidega, akadeemiline vabadus parimas mõttes äärmiselt loomulik asjade käik. Üliõpilased saavad ülikoolist kaasa loomingulise mitmekülgsuse.
Mainimata ei saa kuidagi jätta usuteaduskonna enda laialdast kompetentsi. Arvestades nii Eesti ühiskonna kui meie kollektiivi väiksust, on Eestil ometi kasutada vägagi arvestatav kompetents. Meie teoloogid ja religiooniuurijad on rahvusvaheliselt tuntud ja aktiivsed ning ka Eestis, kaasa arvatud kirikutes ja koolides, tegusad inimesed. Meie panus on hoolikal vaatlusel märgatav igal pool, ehkki otseselt me justkui ainult uuriksime ja õpetaksime. Nagu humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna aladega ikka, ilmneb efekt aeglaselt, aga kindlalt.
Usuteaduskond on vähemalt Euroopa mastaabis hea näide kristliku teoloogia ning teiste teoloogiate ja iseäranis religiooniuuringute sünteesist ja dialoogist. Meie õppekavades on esindatud mõlemad suunad ning neid on võimalik kombineerida. Usuteaduskonna kolmes õppeastmes on seni olnud kõige parem oma õpinguid kombineerida bakalaureuseastmes ja doktorantuuris.
Oleme otsustanud muuta ka magistriõpet. Kahe senise õppekava asemele astub 2018. aasta sügisel üks ja uus nimega „Religiooniuuringud ja teoloogia“, millel on võimalik valida teoloogia, religioonipedagoogika ja religiooniuuringute erialade vahel. Ühtluse ja läbipaistvuse huvides hakkavad ka bakalaureuse- ja doktoriõppekavad edaspidi kandma sama nime.
Kui juba usuteaduskonnas tehtav uurimistöö on sedavõrd interdistsiplinaarne, siis olgu ka teoloogia ja religiooniuuringud integreeritud. Nagu seni, on üliõpilastel võimalus spetsialiseeruda kristlikule teoloogiale või selle detailküsimustele ning jõuda lõpetamisel samasse punkti või isegi paremasse kui varasemate aastate lõpetajad.
Aga lisaks on magistriõppes olulisi muudatusi, mis teevad selle paindlikumaks ja spetsialiseerumisele altimaks. Esiteks hakkavad kõik magistrandid sügisest alates käima koolis üle nädala ning töönädala teises pooles. Selline „tsükliõpe“ võimaldab töötavatel inimestel ühildada tööd ja õppimist.
Lisaks oleme juurutanud 30ainepunktise magistritöö kõrval 15ainepunktise magistriprojekti, mis tähendab, et magistritöö asemel saab valida praktilisema suunaga projekti, on see siis seotud mõne internetilehe ettevalmistamisega, piiblitõlkimise, praktilise teoloogia või muu sellisega. Magistriprojekti toetuseks saab üliõpilane võtta lisaks 15 ainepunkti eest interdistsiplinaarseid aineid.
Usuteaduskonnas arendame oma kompetentsi, oleme loomingulised ja paindlikud vastavalt kiiresti muutuvale maailmale. Põleme soovist seda kõike üliõpilastele edastada. Ja just seepärast ootame teid meile õppima.
N6mmik,Urmas_4 copy

 

 

 

 

 

Urmas Nõmmik,
Tartu ülikooli usuteaduskonna juhataja