Tartu sügis ja Eesti president

Peeter Olesk, kelle kirjatöö tänastki lehenumbrit rikastab, vastas küsimusele, kuidas suvi sujub, et kuidas võtta. Et kas seda suve ülikoolilinnas ülepea enam ongi. Milles asi? Põlise tartlase meelest algab siinne suvi viimaste tudengite linnast lahkumisega ning lõpeb esimeste teadusejüngrite naasmisega.  Tõepoolest tekitas esmaspäeval käima lükatud ülikooli uus õppeaasta tunde, et suvi on seks korraks taas ajalooks saanud. Ja ole sa kuitahes koolitatud, ikka tunned kutsuvat tukset…
 Teiste hulgas alustas õppeaastat pidulikult alma mater Tartuensise vanim ja väikseim fakulteet. Usuteaduskond, mis tänavu sügisel tähistab üritustega taasavamise 20. aastapäeva. Lisaks avaaktusele kutsuti teoloogiatudengeid aastatega mõjusaks traditsiooniks kujunenud palverännakule Kärknasse Valkena kloostri varemete juurde emeriitprofessor Vello Salo juhtimisel. Teiste hulgas osales rännakul taasasutatud teaduskonna esimene dekaan emeriitprofessor Kalle Kasemaa.
Nädal kulmineerus esmaspäeva pärastlõunal, mil erakorralisele istungile kogunenud riigikogu valis perioodiks 2011–2016 Eestile uue presidendi. Katkestasime meiegi toimetuses igapäevatöö, et interneti vahendusel, mis liinide ülekoormatuse tõttu küll tavapärases töökorras polnud, ajaloolist sündmust reaalajas jälgida. Eesti kodanikkond andis oma valitud esindajate kaudu presidendivolitused taas Toomas Hendrik Ilvesele, kes riigikogu ees peetud kõnes lubas teenida riiki ja kõiki siin elavaid inimesi viisil, nagu Eesti Vabariigi põhiseadus oma sõnas ja mõttes ette näeb.
President Ilves on jäänud silma nii mõnelgi kiriklikul sündmusel. 2008. aastal Jaan Lattiku ning tema abikaasa Alice’i põrmu kodumaale ümbermatmisel Viljandis meenutas president toona Lattikut kui oma vanemate head tuttavat, kes presidendi vanemad laulatas ning Toomas Hendriku ristis.
Kui tänavu küünlakuul taasavati eestlaste kirik Piiteris, oli president Ilves teiste riigi esindajate seas kohal ning seostas oma kõnes Peterburi Jaani kirikut kolme märksõnaga: eesmärk, sümbol, teekond. Armulaua jagamisel oli president Ilves esimesi, kes altari ette püha sakramenti võtma siirdus.
Liina Raudvassar