Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Tartu Maarja kirik tagasi õigele omanikule

/ Autor: / Rubriik: Määratlemata / Number:  /

Ilmar Tops (vasakult), Peeter Paenurm ja Heldur Peterson: kolm meest on Tartu Maarja kiriku taastamise oma südameasjaks võtnud.

Aasta lõpusirgel otsustas Eesti Maaülikool loobuda oma kinnistust Pepleri tänav 1. Eelduste kohaselt saab Tartu Maarja kogudus pärast aastaid väldanud protsessimist oma ajaloolise kirikuhoone tagasi ning selle juurdeehitusse plaanib Tartu linn rajada lasteaia.

«Pärast aastaid kestnud suuremaid ja väiksemaid tagasilööke on see päikesekiireks tunnelis,» ütleb Tartu Maarja Kiriku sihtasutuse nõukogu esimees Ilmar Tops Eesti Maaülikooli otsusele viidates. Andes ülevaadet senisest tegevusest, pingutustest hoonet tagasi saada, selgitas koguduse õpetaja Peeter Paenurm, et kuna halbu otsuseid pole omal ajal vaidlustatud ning kohtutee on ette võtmata jäänud, pole praeguste seaduste järgi kogudusel võimalik kirikut kohtu kaudu tagasi nõuda.

Omaaegse otsuse kirik mitte tagastada tegi linn vigase ekspertiisi alusel ja selles mõttes on linna moraalne kohus valedel alustel tehtud otsus ise parandada. Juba linnapea Andrus Ansip tunnistas eelkäijate tehtud viga ja sellepärast on linnavalitsus nüüd otsinud arukaid lahendeid, et kirik kogudusele tagasi anda.

Heldur Peterson, Tartu Maarja Kiriku sihtasutuse juhatuse esimees teab maaülikooli õppejõuna, et ülikool oli valmis võimlaks ümberehitatud kirikuhoonest lahkuma tingimusel, et rajatakse uus spordikompleks.  Jõulukuul 2005 luges ülikool kinnistut Pepleri tn 1 «eesmärkide saavutamiseks mittevajalikuks varaks». Paenurme kinnitusel on siin tunda linna survet ning huvi korraldada nii esinduslikus asukohas paikneva hoone ning selle ümbruse kasutust.

Kirik ja lasteaed

Kellele objekt võõrandatakse, seda kogudus aastavahetuse eel veel ei teadnud, sai vaid eeldada, et oma ajaloolise kirikuhoone tagasi saab. Kuna kinnistu seisab riigivara registris, siis kuulub otsustamine Vabariigi Valitsuse kompetentsi. Tõenäoselt võtab Riigikogu asja menetlusse lähemal ajal ning on arvata, et objekt jõuab Tartu linna omandusse.

28. detsembril 2005 kirjutasidki Tartu raekojas linnapea Laine Jänes ning Eesti Maaülikooli rektor Alar Karis alla ühiste kavatsuste protokollile. Kokkuleppe järgi antakse ajalooline Maarja kiriku hoone Pepleri ja Kuperjanovi tänava nurgal tagasi kogudusele.

Rektor Karise kinnitusel see otsus uut ebaõiglust ei sünnita, kuna koostöös linna ja riigiga ehitab ülikool uue spordihoone Tähtvere linnakusse. Linn kavatseb kiriku juurdeehitusse, mida kogudusele ei võõrandata, rajada lasteaia. Lasteaiakohtadest on linnas suur puudus ja kesklinna piirkond on uue lasteaia rajamiseks igati sobiv.

Kogudusel ei oleks samuti midagi selle vastu, küll oleks õp Paenurme kinnitusel protesteeritud näiteks kasiino rajamise vastu. Nii saab tulevikus Tartu esitleda huvitavat lahendust: kirik ja lasteaed tihedalt üksteise kõrval.Vahekoridor, mis ühendab ajaloolise hoone juurdeehitusega, lammutatakse muinsuskaitse nõudel.

Esimene eesti koguduse kirik Tartus

Tartu Maarja kiriku pühitsemine toimus vana kalendri järgi 11. jaanuaril 1842. Linnaarhitekt Geisti projekteeritud hilisklassitsistlikus stiilis pühakoda oli esimene eesti koguduse  tarbeks ehitatud kirik Tartus. 1941. aasta Tartu pommitamise käigus sai hoone oluliselt kannatada. Kirikut ei lubatud taastada ja 1961 ehitati Maarja kiriku müüride vahele Eesti Põllumajandusakadeemia võimla, torn lammutati. Aastakümneid pidas kogudus oma teenistusi Peetri kirikus. 1994 tagastati kogudusele Õpetaja tänav 5 endine leerimaja, kuhu kujundati väike kirikusaal.

Alanud aasta tõi tartlastele lootuse, et pea täiustub linnasiluett ühe kirikutorni võrra ning Tartu Maarja kirik jätkab temale loomisel antud ülesannet olla Jumala Sõna kuulutamise koda.

Liina Raudvassar