Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Tarkuse allikale

/ Autor: / Rubriik: Määratlemata / Number:  /

Eelmisel nädalavahetusel kogunes Tartusse ligi 3000 lauljat, et muusikasse kätketud Sõna toel otsida tarkuse allikat. Teoks sai järjekordne vaimulik laulupidu ja kirikupäev. Suure ettevalmistustöö tulemuseks olid näitused ja konverents, misjoniüritused ja kontserdid, draamafestival ja lastepäev. Kõik see ning palju muudki mahtus kolme tegusa päeva sisse.Erinevaid üritusi oli nõnda palju, et igale poole oli raske jõuda. Väga oluline oli ka võimalus üksteisega kokku saada ja kolleegidega suhelda. Nende päevade ajal tunti end tõeliselt ühise perena ja polnud sugugi oluline, mis konfessioonist keegi on. Lauluväljaku ringis liitusid muusikas meie vaimujõud ja oskused.

Üle-eestilise laulupeo korraldamine on erakordselt keeruline. Kui korraldustoimkonna liikmete nimed on bukletis kirjas, siis tegelikus ettevalmistustöös osales lugemata hulk heasoovlikke inimesi, kelle nime me ei tea. Loomulikult andsid laupäevase laulupeo heaks kordaminekuks suurima panuse koori- ja orkestrijuhid ning lauljad ja mängijad.

Me teame, et muusikasse kätketud palve on mitmekordne palve.

Meie igapühapäevased jumalateenistused on muusikarohked ja pidulikku teenistust ei kujuta keegi ette rohkete koraalide, koorilaulude ja instrumentaalpaladeta. Ja kui meie pühapäevane muusikavalik piirdubki vaid koguduse lauluga, on sellegi roll väga oluline, sest kaasa lauldes saab koguduse liige võimaluse otseselt jumalateenistusel kaasa teenida.

Kirikumuusika Liit on oma tegutsemisaastate jooksul alati silmas pidanud muusika kvaliteeti ning selle poole püüelnud. Meie suured eeskujud kirikumuusikas on olnud Hugo Lepnurm, Hella Tedder, Rolf Uusväli. Kahjuks saame neist kõigist nüüdseks kõnelda vaid minevikus. Orelikunstnik Rolf Uusväli, kes aastaid muretses organistide mängu taseme pärast ja oli suurepärane õppejõud, lahkus igavikku just meie kirikumuusika suure päeva, laulupäeva hommikul.

Kui laulupeol kuulsime suurt hulka hästi ette valmistunud lauljaid, siis meie tavaline kirikukoor on enamasti väikesearvuline. Samas on viimastel aastatel olnud rõõmustavalt palju kirikukoore, kes on osa võtnud suurtest üldlaulupidudest. Koguduse koorile pole see ju sugugi lihtne, sest laulupeo repertuaari kõrval tuleb harjutada laule kirikuaastal ette tulevateks pühadeks ja tavalisteks jumalateenistusteks.

Hea koori olemasolu ja heade muusikute töötamine kirikus tõstab kahtlemata kiriku mainet. Koor on koguduse tugisammas! Võib-olla alati ei jõua nad igal pühapäeval kirikusse, kuid läbi koorikollektiivi on lauljad ja nende lähedased kogudusega väga tihedalt seotud. Tubli koorijuhi ümber kogunedes võivad nad olla kui koguduse elav visiitkaart.

Ilmalike kooride osavõtu rohkus näitas, et vaimulik muusika pakub laiemalt huvi. Ei tohi unustada, et suurem osa maailma kooriliteratuuri paremikust on kirjutatud vaimulikele tekstidele.

Möödunud nädalavahetusel saime Tartus koos olles ja koos lauldes tarkusele lähemale. Koorid olid laulupeoks hästi valmistunud, suur töö kandis vilja ja kontsert õnnestus suurepäraselt. Naiskooride lüüriline esitusviis, lastekooride rõõmsad hääled ning segakooride küps toon sulas ühte finaali uhkes ja mõjuvas ühendkooris, mida kaunistasid suurepärased solistid.

Koos lauldes ja koos olles saime üksteiselt tuge ja Loojalt jõudu. Kandku see ülev tunne ja jõud meid läbi argipäeva ning püüelgem tarkuse allika poole, mis võib avalduda nii ligimeses kui iseendas, sest «eks teie tea, et te Jumala tempel olete ja et Jumala vaim te sees elab»!

Piret Aidulo,
Kirikumuusika Liidu juhatuse esimees