Täiesti tavaline pere

Jõulude aegu tõmmatakse aastale kriips alla, jagatakse tunnustust ja preemiaid, valitakse aasta tegusid linnades ja riigiski. Ega siis meiegi toimetuses teisiti saa kui mõelda sellele, mis meid lõppeval aastal jõuludesse kandis. Mõelda headele inimestel ja tegudele, millest ajakirjanikena osa saime. Esimesena meenub Peterburi Jaani kiriku suurejooneline taaspühitsemine Eesti vabariigi sünnipäeva eel. Eesti Päevalehe lugejaküsitluses sai just see tegu Eesti asjaks 2011 looduskaamerate ja Simpel Sessioni järel.
Lehe lugejate suvine reis viis meid Setumaale. Selles reisis oli taaskohtumisi, ehedat (setu) elu, palju toredaid inimesi ja pühadust. Neil reisidel näen ma reaalset lugejat ja tunnen, kui ühes rütmis hingab suur hulk inimesi, kes moodustavad Eesti Kiriku lugejate pere. Aasta lõpp sunnib seda sõprust iga kord uuendama ja me kõik toimetuses usume, et meie pere kasvab läbi iga tellimuse.
Eesti Kirik EELK häälekandjana hingas koos oma kirikuga. Tähistas tähtsaid päevi ja pidas meeles tähtpäevalisi, hoidis kätt pulsil, jälgides lauluraamatuaasta kulgemist, andis lehes ruumi arvamusteks, kirjutas täiesti tavaliste koguduste normaalselt kulgevast elust ja ei unustanud käsku: sina pead pühapäeva pühitsema. Tänu vaimulikele, kes kasutasid ära nii suure auditooriumi, nagu seda on lehelugejad, ja kirjutasid pühapäevaleheküljele jutluse. Tänu kirikuvalitsuse liikmetele ja töövaldkondade juhtidele, kes läbi juhtkirjade lugejatega kõnelesid, tänu kolumnistidele maailmapilti avardavate mõtete eest, tänu kõigile lugejatele ja kaastöölistele.
Rahu ja rõõmu teile kõigile Eesti Kiriku toimetuse poolt!
Sirje Semm,
peatoimetaja