Robert Bunder seati Rannu koguduse õpetajaks

/ Liina Raudvassar / Esilehe pealugu pildiga

Põlva Jakobi kool iseseisvub

/ Kätlin Liimets / Esilehe pealugu pildiga

Vennastekogudus pidas suvepäeva Urvastes

/ Liina Raudvassar / Esilehe pealugu pildiga

Usualane teadlikkus on väärtus ka riigile

/ Liina Raudvassar / Esilehe pealugu pildiga

Nelipüha tõi kirikusse juurde neli uut ristikandjat

/ Liina Raudvassar / Esilehe pealugu pildiga

Laul tasandab tee Jumala ja inimeste vahel

/ Ave Prints / Esilehe pealugu pildiga

Kirikute tulipunktis on loodu(se) hoidmine

/ Liina Raudvassar / Esilehe pealugu pildiga

Viru-Nigulas lauldi Issandale

/ Aili Ilves / Esilehe pealugu pildiga

Tõnis Nõmmik kasutab päeva

/ Liina Raudvassar / Esilehe pealugu pildiga

Viljandi võõrustas kirikukogu

/ Liina Raudvassar / Esilehe pealugu pildiga

Üks vald, neli kirikut, ühine mure

/ Liina Raudvassar / Esilehe pealugu pildiga

KARJASEKIRI Kristuse ülestõusmise pühal, 9. aprillil 2023

/ Urmas Viilma / Esilehe pealugu pildiga

Jeesuselt kistakse riided seljast

/ Urmas Viilma / Esilehe pealugu pildiga

Palve ühendab kogudusi

/ Rita Puidet / Esilehe pealugu pildiga

Jumala armu kool

/ Tauno Toompuu / Esilehe pealugu pildiga