Ristikiriku sünnipäev

/ autor: ek / rubriik: Määratlemata / ilmunud:  /


Püha Vaim lopsakalt maalitud tuvina kolmnurkse pealmiku keskmes kaunistab Tuhala kiriku omapärast nikerdustega kantselaltarit. Maaling pärineb 17. sajandi alguspoolest.

Taevast tulev julgustus on tihti seotud teiste inimestega.

Moosest saatis Jumal toetama «seitsekümmend meest Iisraeli vanemaist» (4Ms 11:16). Talle saadeti abilisi vastutust jagama, aga ta pidi ka ise midagi tegema – need mehed kokku koguma. See ei ole päris sama, mis tuntud lohutuslause «Aita ennast ise, siis aitab sind ka Jumal», vaid väljendab pigemini Jumala käes, Tema tahte teostajaks olemist, mis toob lahenduse keerukatesse olukordadesse.

Tunneme, kui väga vajame üksteist perekonnas, töökohas, koguduses, aga ka ühiskonnas laiemalt, et vastastikuse armastuse, mõistmise ja toetuse kaudu võiks Jumal meid üleval hoida.

Jumalik lohutus on alati seotud Püha Vaimu tegevusega. Kus iganes keegi saab mõtte jätkata teekonda ja selleks uut jõudu, seal on ka Jumala Vaim ligi.

Õpetaja Toomas Pauli arvates ei astu mitte keegi üle kiriku läve, kui Püha Vaim teda selleks ei ole puudutanud. Kirikuinimestena täname Jumalat Tema Vaimu jätkuva saatmise eest ning võime paluda Charles Wesley sõnadega: «Ma palun, Issand, tule mu südamesse Sa! Mu valguseks Sa ole, öö sünge peleta! Siis hommik hinge koidab ja patu varjud võidab Su püha Eluvaim» (KLPR 136).

Moosesele ütleb Jumal: «Ma võtan sinu peal oleva Vaimu, ja panen nende peale, et nad koos sinuga kannaksid rahva koormat ja sul ei oleks vaja üksinda kanda» (4Ms 11:17). See Vaim, mida tollal otsekui jaokaupa anti ning millest prohvetid on kõnelnud – seesama Vaim valati välja esimesel nelipühapäeval.

«Äkitselt sündis taevast mühin, otsekui kange tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, ja need laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik said täis Püha Vaimu» (Ap 2:2–4).

Samast Vaimust on osa ka meil. Kirjast efeslastele loeme: «On vaid üks ihu ja üks Vaim, nii nagu te ka olete kutsutud oma kutsumise antud ühesainsas lootuses, üks Issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees» (Ef 3:4–6).

Need pühakirja lõigud tahavad meile ka ristikiriku sünnipäeval meelde tuletada Jumala suure anni, Püha Vaimu, tähtsust ja tähendust nii kirikus kui ka igaühe kristlikul teekonnal, eriti aga kaasteekäijaks olemisele mõeldes.

Ove Sander