Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Ristiinimese valimislabürint

/ Autor: / Rubriik: Arvamus / Number:  /

2019. aastal toimunud riigikogu valimiste eel tehtud analüüsi eeskujul kõrvutasin ka seekordsete valimiste ootuses Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) poolt erakondadele saadetud ettepanekud parteide valimislubadustega ja koostasin tulemustest kokkuvõtte. See ilmus tervikuna üle-eelmisel nädalal EELK veebiväravas e-Kirik ning eelmisel nädalal lühendatult ajalehes Postimees. Eesti Kiriku lugeja jaoks teen käesolevaga väga lühikese kokkuvõtte oma analüüsist, mille olen nimetanud ristiinimese valimislabürindiks, sest üheksa riigikogusse pääseda püüdva erakonna programmidest midagi kristlasest valija jaoks üles leida on väga keeruline. 

Eesti Keskerakond – Julgelt inimeste heaks!

Keskerakond lubab muude kristlastele suunatud lubaduste seas usundiõpetuse laialdasemat pakkumist, hoolekandekaplanaadi rahastamise jätkamist, kaitseväe kaplaniteenistuse taastamist, kirikute ja kloostrite korrashoiu toetamist. Lubaduste seast leiab ka lubaduse suurendada palliatiivravi rahastust ja kättesaadavust Eestis ning arendada heategevuses paremaid võimalusi eraraha kaasamiseks.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond – Päästame Eesti!

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) lubab kaitsta traditsioonilist perekonda ega luba laste ema ja isa tähenduse muutmist riigi õigusaktides. Eesmärgiks seatakse meditsiinilise põhjenduseta abortide arvu vähendamine ja abortide rahastamise lõpetamine. Tühistada lubatakse kooseluseadus kui ühiskonda lõhestav ja ühiskonna enamuse hoiakutele vastanduv õigusakt. EKRE on sõnastanud ka oma riigikaitseprogrammi, milles kirikute jaoks on oluline lubadus taastada kaitseväe kaplaniteenistus. 

Eesti Reformierakond – Kindlates kätes!

Reformierakond ei ole arvestanud oma valimisprogrammi koostamisel kirikute ettepanekutega. Perepoliitikas liigub erakond kirikute ettepanekutega vastupidises suunas, deklareerides kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist. Hoiatav on ka programmist leitav lubadus: Võtame kasutusele patsienditestamendi. Tahaks ka loota, et patsienditestamendi taha ei ole peidetud eutanaasia või assisteeritud enesetapu seadustamist.

Eestimaa Ühendatud Rahvapartei ja liikumine KOOS – Koos rahu eest!

Eestimaa Ühendatud Rahvapartei programmis kõnetab ristiinimest lubadus: Traditsiooniliste väärtuste, perekonna, religiooni, kultuuri- ja ajaloopärandi säilitamine ja kaitse. See on ka kõik, mida nende programmist võib leida.

Erakond Eesti 200 – Meiega on võimalik! Kõikide võimaluste Eesti!

Eesti 200 programmis kirikute ettepanekutega kattuvusi ei ole. Eesti 200 taotleb perekonnaseaduse muutmist, sõnastades selle ümber nõnda, et abielu sõlmitakse kahe täiskasvanud inimese vahel. Laupkokkupõrke kirikute seisukohtadega tekitab Eesti 200 valimislubadus võtta vastu abistatud enesetappu võimaldavad seadusesätted. Programmist võib positiivse märgina lugeda välja teatud tähelepanu ajalooliste muinsuskaitsealuste pühakodade toetusele, kuid päris otse seda siiski välja ei öelda. 

Erakond Eestimaa Rohelised – Roheline energia, tark areng

Rohelised toetavad usundiõpetust, andes rohkem ruumi pärandkultuurile, mille komponendiks on nende hinnangul kindlasti ka Eestis tegutsevad kirikud. Rohelised soovivad seadustada eutanaasia, toetada tingimusteta aborte ja sätestada perekonnaseaduses niinimetatud sooneutraalse abielu. Rohelised austavad siiski usuliste ühenduste õigust defineerida perekonna ja abielu mõiste vastavalt oma õpetusele ning seda ka nõnda praktiseerida. Samuti leiab kirikutelt toetuse roheliste hingehoidlik põhimõte, et ükski inimene ei tohiks surra üksi ning võiks seda teha oma kodus. 

Erakond Parempoolsed – Mõistuse hääl

Parempoolsete valimisprogrammist kirikute kontekstis midagi leida ei ole võimalik. Kodulehel on kirjas: Eesti on ilmalik riik, kus poliitilisi otsuseid ei tehta religioossetest tõekspidamistest lähtuvalt. Parempoolsed näevad, et usu ja kirikutega seotud küsimused ei tohiks mõjutada riigi valitsemist ja seaduste kujundamist. Nad on ka sõnastanud põhimõtte: Kindlasti ei vaja suuniseid inimeste eraelu, kodu ja perekond – igaüks on nendes küsimustes vaba ise otsuseid langetama. Selle seisukoha taha võib ennast peita soov toetada sooneutraalset abielu või kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist. 

Isamaa Erakond – Eestluse elujõud. On vaid üks isamaa!

Isamaa programmis sisalduv perenõustamine ja ka raseduskriisinõustamine on saanud alguse just Eesti Kirikute Nõukogu eluväärtustega tegeleva sihtasutuse järjepidevast tööst. Seda rõõmustavam on näha neid teemasid Isamaa programmis. Isamaa toetab abielu mehe ja naise vahelise liiduna püsimist, mis on ka kirikute jaoks oluline. Loomulikult on sümpaatsed Isamaa lubadused taastada kaitseväekaplanaat ning laiendada palliatiivravi ja hospiitsteenuse süsteemi ja võrku üle Eesti

Sotsiaaldemokraatlik Erakond – TUGEV EESTI: Toimetulek on julgeolek!

Sotsiaaldemokraatide huviorbiidis on väidetavalt inimene, kuid mitte tingimata need inimesed, kelle jaoks on tähtsad igavikulised usuküsimused. Lubatakse olla kogudustele toeks kaitsealuste pühakodade restaureerimisel ja väärtustada hingehoidjate tööd. Lubatakse algatada ka laialdane ühiskondlik arutelu eutanaasia võimaldamise teemal. Sotsiaaldemokraatide soov rutata sooneutraalse abielu kehtestamise suunas ei arvesta suure osa Eesti elanike tõekspidamistega ega ka maailma suuremate religioonide usuliste õpetusseisukohtadega abielu küsimustes. Kui samasooliste paaride elu vajab juriidiliselt korraldamist, on seda võimlik teha ka nõnda, et abielu traditsiooniline tähendus mehe ja naise liiduna jääb muutmata. 

Kokkuvõtteks

Soovitan igal kristlasel oma südametunnistusele toetudes asetada kõrvuti iga erakonna lubadused kristlike väärtuste ja õpetusega. Nõnda kaaludes saab igaüks jõuda otsusele, kas valimistel antud hääl toetab ühiskonna arengut ka kristlikus vaates või ainult ilmaliku maailma ja ainelise toimetuleku vaates. Kõige olulisem on kõigil minna valima ja anda hääl südametunnistuse kohaselt inimesele või erakonnale, kes esindab enim väärtusi, mida me ise ristiinimestena oluliseks peame.

 

 

 

 

Urmas Viilma,

Eesti Kirikute Nõukogu president,  EELK peapiiskop