Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Puhjas lauldi Issandale uut laulu

/ Autor: / Rubriik: Määratlemata / Number:  /

Pärast Cantate-pühapäeva peeti neljapäeval, 24. aprillil Puhja seltsimajas Valga praostkonna sinod.

Valga praostkonna sinodisaadikud on asunud hääletama. Nende otsus kinnitab Vallo Ehasalu tehtud tublit tööd. Foto: Rita Puidet
Kuigi Valga praosti kt Vallo Ehasalu sinodi koosolekul vabandas, et tema räägib pikalt ja igavalt, ei saa toimunud koosolekut kuidagi igavaks pidada. Puhja vallavanema Vahur Jaakma tervituse järel kulges päev asjalikus õhkkonnas mõne erksust loova vahelepõikega rahulikult õhtusse.
Praosti kohuseid täitev Vallo Ehasalu edastas praostkonna suurkogule ja peapiiskop Andres Põderile Saksamaa Eschwege sõpruspraostkonna tervituse, mis oli kantud Cantate-pühapäeva sõnumist laulda Issandale uus laul.
Ristimine on kuulutamine
Koosolekule oli saabunud 24 saadikut, tulemata oli jäänud üheksa. Lisaks Misjonikeskuse peasekretärile Kirsti Malmile oli külalisena sinodil baptistipastor mag Ingmar Kurg, kes oli sinodisaadikuile palutud rääkima ristimisest oikumeenilises võtmes.
Ettekandja rõhutas oma kõnes, et kuna kirik ei ole enam osa ühiskonnast, tuleb eri konfessioonidel kokku hoida, teha koostööd ja tunnistada ristimist teises kirikus. Järgnenud diskussioonis jäi kõlama mõte, et ristimine ei ole tänapäeval probleemiks, kuid ristimise päeva tuleks tähtsustada.
Järgnenud sõnavõtus kinnitas peapiiskop, et eelmisel ja üle-eelmisel aastal on kiriku järelkasv suurenenud 10%. Kasvanud on armulaualiste ja jumalateenistustel osalejate ning tõusutendentsi näidanud liikmesannetajate arv.
Peapiiskop rõhutas siinjuures koguduseliikmete usalduse ja vastutuse olulisust ning vajadust korrastada liikmete andmed, et kas või kord aastas iga inimest personaalselt meeles pidada. «Kristus on meid ju maailma läkitanud,» ütles peapiiskop pühakirja tarkust.
Tuge uuest töötegijast
Järgnenud koguduste ülevaadetest jäid kõlama helged noodid. Elva ja Hargla kogudust teeniv Vallo Ehasalu rõõmustas, et just Elva koguduse juhatuse esimees Stefan Groote asutas pärast pausi uuesti pühapäevakooli ja et Hargla surnuaia müürist on valminud kolmandik. Ka ütles ta, et praostkond on saanud endale ühise pühapäevakooliõpetaja Imbi Tanilsoo, kes peab tunde Nõo, Otepää, Puhja ja Rannu koguduses.
Karula koguduse diakon Enno Tanilas oli tänulik, et kogudus on võinud tööd teha ja aasta on olnud stabiilne. Et koguduses ei ole pühapäevakooliõpetajat, hindas ta positiivseks uue töövormi, perepäevad.
Ka Nõo õpetaja Mart Jaanson pidas möödunud aastat stabiilseks ja rõõmustavaks: sügisel algasid kahe pühapäevakooliõpetaja juhendamisel kord nädalas tunnid. Koguduses on palju muusikatööd ning vaimulik aktiivsus on suurenenud Kongutas ja Nõgiarus. Negatiivsena mainis õpetaja hea kontakti puudumist kohaliku kooliga.
Otepää koguduse õpetaja Jüri Stepanov lausus tänusõnu valla aadressil hea koostöö eest. Langenud on liikmesannetajate arv, kuid tõusnud annetuste summad, suurim annetus oli möödunud aastal 10 000 krooni. Kogudusse on tulnud kõrgharidusega inimesi, kuid lapsi on vähe. Õpetaja arvates püsib kogudus tänu arvukatele kodukülastustele.
Sinodit võõrustanud diakon Tiit Kuusemaa, Puhja ja Rannu koguduse vaimulik, hindas samuti aasta stabiilseks, kiitis lastetööd, aga oli mures palgatoetussüsteemi kadumise pärast, mis niigi nappi sissetulekut veelgi vähendab.
Rõngu koguduse õpetaja Andres Aaste nentis annetajaliikmete arvu vähest suurenemist, pühapäevakooli head tööd ja sooje suhteid Rootsi sõpruskogudusega. Õpetaja Ivo Pill kiitis väikest, aga tublit Laatre kogudust, kus käivitus viie inimesega leerigrupp, Sangastes hakkas üle tüki aja tööle pühapäevakool.
Möödunud aastal Valga kogudust teenima asunud Heino Nurk nimetas aastat muutuste aastaks. Tervislikel põhjustel lahkus koguduse nõukogu esimees, ka aseesimees. Nüüd ootab kogudus nõukogu valimisi. Koguduse juurde on loodud mittetulundusühing Domus Petri Koda, mis sisuliselt peab kogudust üleval. Kogudus otsib raha kiriku remondiks.
Ühehäälselt kiitis sinod praostkonna aruande vastuvõetuks. Heaks kiideti ka revisjonikomisjoni aruanne ning tõsteti praostkonnakassa maks kümnele kroonile.
Abipraost jäi valimata
Elevust tekitas käesoleva aasta eelarve kinnitamine, kui õpetaja Heino Nurk palus eelarvesse lisada 5000kroonise toetuse misjonipäevade korraldamiseks Valgas. Et ka eelarves puudus ettenägematute väljaminekute jaoks reserv, otsustati lõpuks peapiiskopi ettepanekul ühehäälselt saldo reservi tõsta. Misjonipäevade kordaminekuks korraldatakse korjandus, puudujääv summa korvatakse reservist.  
Et Valga praostkonnas asjad rahulikult ja ühises meeles käivad, näitas järgnenud praosti valimine. Peapiiskop Põder seadis koosolekuliste heameeleks senini praosti kohusetäitjana ametis olnud, vajaliku vanusetsensuse ületanud Vallo Ehasalu ainukeseks kandidaadiks. Hääletustulemus, mis andis ühe vastu- ja kaks erapooletut häält, osutus positiivseks.
Küll kruvis meeleolu kõrgemale abipraosti küsimus. Vallo Ehasalu soovitud kandidaat Mart Jaanson loobus kandideerimast, lubas ka edaspidi praosti aidata, ent jäi keelitustest hoolimata enesele kindlaks. Kirikukorra järgi jääb abipraosti määramine konsistooriumi ülesandeks.
Sõnavõtud rahvamajas lõpetas vastustega õpetaja Ivo Pilli küsimustele peapiiskop Andres Põder, kes ei arvanud õigeks ära keelata Andrus Kivirähki kirjatükke: «Tore on, et meid ei ole unustatud. Kui kirikust midagi ei räägita, siis on halvasti.»
Veel lubas peapiiskop nõu pidada päästeameti ja muinsuskaitseametiga seoses uue nõudega paigaldada kirikutesse väljapääsu tähistavad plafoonid. Lõpetuseks kutsus ülemkarjane õpetajaid otsima kogudustest inimesi, kes võiksid õppima asuda meie kiriku kõrgkooli, et kindlustada ka tulevikuks vajalik kaader.
Vaimulikuks kinnituseks kogunesid sinodilised veel kirikusse, kus teenisid praostkonna vaimulikud, jutlustas peapiiskop ja orelil saatis teenistust organist Miina-Liisa Kuusemaa. Justkui kinnituseks kasvanud osadusest laulis teenistuse käigus vaimulikke laule koguduse ansambel Dionysius.

 

Rita Puidet