Pühakiri eetri vahendusel

/ autor: ek / rubriik: Määratlemata / ilmunud:  /


Aare Kimmel ja Gea Talts lindistavad esimest saadet sarjas «Piibel kaanest kaaneni».

Tänavu jaanuaris käivitus Pereraadios uus saatesari «Piibel kaanest kaaneni». Tänaseks on saade eetris kõlanud juba kolm nädalat.

Saade sündis Misjonikeskuse algatusel ja koostöös Soome raadiomisjoniorganisatsiooni Sanansaattajat (SANSA) ja Tartu Pereraadio Ühinguga.

Misjonikeskuse peasekretär Kirsti Malmi ütles, et ettevalmistused saate eetrisseandmiseks algasid juba sügisel, septembris-oktoobris. Suurem töö läks lahti novembris. Reklaami saate kohta hakati levitama umbes kuu enne jõudmist eetrisse. Kirsti Malmi avaldas sügavat heameelt selle üle, et nüüdseks on hiigelprojekt käivitunud ja saated raadioeetris kõlamas.

Soome eeskujul

Saate aluseks on seni Pereraadios kõlanud «Raamattu kannesta kanteen», mida on Soomes eetrisse antud alates 1997. aastast. Nüüdseks kõlab saade raadios juba teist ringi. Soomlastele õpetab Piiblit Jukka Norvanto. Soomekeelses saates on lisaks piibliõppele ka muusikat, intervjuusid ja misjoniuudiseid. Soome saadete tootja Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat on andnud EELK Misjonikeskusele õiguse materjalid tõlkida ja toimetada eesti keelde.

Eestikeelne saatesari «Piibel kaanest kaaneni» on mõeldud eetrisse anda viie ja poole aastase kursusena. Sarnaselt soomlaste eeskujule tahetakse edaspidi saatesse tuua ka muusikat ja intervjuusid. Eestlastele õpetab Piiblit Rannamõisa ja Randvere koguduse õpetaja Aare Kimmel, kes loeb tekstid sisse oma kodustuudios. Lõpliku kuju saadetele annab Pereraadio Tallinna stuudios toimetaja Gea Talts.

Tänaseks on tosin saadet eetrisse jõudnud ja nagu ütles õpetaja Aare Kimmel, on tulnud ka vastukajasid. Need on olnud vaid positiivsed. Aare Kimmel on veendunud, et tegu on saadetega, millest on kasu nendele, kes tahavad jumalasõna raadiost kuulata ja keda see ka huvitab.

Õpetus läbi seoste

Saate formaat ei sea eesmärgiks seda, et Piibel loetakse osade kaupa sõna-sõnalt ette. Kõigepealt loetakse ette valitud kirjakoht ja seejärel seda kommenteeritakse, luuakse paralleele teiste sama mõtet väljendavate kirjakohtadega ja otsitakse seoseid elust enesest. Õpetaja Aare Kimmel on veendunud, et seoste loomine on äärmiselt õigustatud ja loomulik.

Mitme seose loomine kinnistab kuuldut ja aitab seda enese jaoks paremini lahti mõtestada. Mida rohkem on erinevaid seoseid valitud kirjakohaga, seda lihtsam peaks olema jõuda tõeni, mis on kirjasõnas varjul. Sestap võib kuulajale vahel jääda vale mulje, justkui räägitaks liialt piiblikaugelt. Tähelepanelikul kuulajal aga ei jää märkamata ühtne mitmetasandiline teemakäsitlus.

Mitte pikkuse, vaid mahu järgi

Kirjakohta ühe saate tarvis ei vali õpetaja Kimmel mitte teksti pikkuse, vaid pigem selle sisulise mahu järgi. Võib juhtuda, et ühe lühikese lõigu lahtimõtestamisele kulub mitu saadet, samal ajal kui teisel juhul haaratakse ühte saatesse terve peatükk.

Õpetaja Aare Kimmel ei karda ligi kuue aasta pikkust tööd: «Kui Jumal elu ja tervist annab, siis ma loodan ikka, et jätkub ka jõudu kõiki neid saateid kuulajani tuua.»

Saadet «Piibel kaanest kaaneni» antakse eetrisse esmaspäevast reedeni Tartu Pereraadio kuuldealal kell 17.30, kordusena järgmisel tööpäeval kl 6 ja Kuressaare Pereraadio kuuldealal kl 15.30, kordusena kl 6.

Raadio 7 edastab saateid tööpäeviti kell 20.30.

Meeli Pärtelpoeg