Pöördumine seoses Jokela tragöödiaga

/ autor: ek / rubriik: Teated /

Soome rahvast on vapustanud kolmapäeval Tuusulas Jokela Gümnaasiumis aset leidnud tragöödia, mille käigus nooruk tappis seitse koolikaaslast ja direktori. Jokela inimesed on pärast tulistamistragöödiat šokis ning Punane Rist on rajanud kohalikku kirikusse  kriisiabikeskuse, et leevendada elanike leina.

Maailmas ahistatakse teid, aga olge vaprad: mina olen maailma ära võitnud. (Jh 16:33)

Austatud vaimulikud ja koguduseliikmed, vennad ja õed Kristuses!

Soome rahvast on vapustanud kolmapäeval Tuusulas Jokela Gümnaasiumis aset leidnud tragöödia, mille käigus nooruk tappis seitse koolikaaslast ja direktori. Jokela inimesed on pärast tulistamistragöödiat šokis ning Punane Rist on rajanud kohalikku kirikusse  kriisiabikeskuse, et leevendada elanike leina.

Eesti Kirik, nagu ka Eesti riik ja rahvas, jagab Soome rahva leina ja valu toimunu pärast. Viljandi praostkonda seob Tuusula praostkonnaga pikaajaline sõprus ja koostöö. Oleme aastate jooksul õppinud jagama teineteise rõõme ja muresid. Ei ole midagi raskemat taluda kui vägivald ja veretöö, mis puudutab meie peresid ja lapsi.

Kutsume üles eeloleval pühapäeval kõigis kirikutes ja kogudustes mälestama Jokela koolitragöödias hukkunuid ning võtma eestpalvesse nende lähedased ja omaksed. Palvetagem ka kõigi kehaliselt ja hingeliselt haavatute pärast, et nad võiksid terveneda ja leida südamerahu ning lootust. Palugem jõudu ja armastust neile, kes on toeks hukkunute peredele ja kõigile, keda traagilised sündmused Jokelas on puudutanud. Palvetagem Tuusula koguduste ja vaimulike pärast, et nad võiksid kriisiolukorras olla lootuse ja armastuse tunnistajad.

Eelolev pühapäev on isadepäev, mil paljudes Eesti kirikutes peetakse perejumalateenistusi. Võtkem sel päeval eestpalvesse ka kõik Eesti pered, vanemad ja lapsed, lasteiaiad ja koolid, paludes Jumalalt armastust, rahu ja lepitust nendesse olukordadesse ja inimsuhetesse, kus mõistmatus, vihkamine ja vägivald on inimsüdameid ja elusid kalgistanud ja laastanud. Andkem endid lepitada Jumalaga ja üksteisega.

Andres Põder, EELK Peapiiskop
Marko Tiitus, EELK Viljandi praostkonna praost