Põlva koguduse rasked päevad

/ autor: ek / rubriik: Arvamus / ilmunud:  /

12. aprillil oli koos Põlva koguduse juhatus, et arutada olukorda, mis on tekkinud seoses õpetaja Üllar Kase vaimuliku tegevuse peatamisega.

4. aprillil andis peapiiskop Andres Põder praost Andres Mäevere esildise alusel välja otsuse, millega peatas samast kuupäevast Põlva koguduse õpetaja Üllar Kase tegevuse EELK vaimulikuna. Aluseks kirikuseadustiku paragrahv, mis annab peapiiskopile õiguse peatada vaimuliku tegevus kuni 12 kuuks «kirikliku väärteomenetluse algatamise või raske avaliku pahanduse tõttu asjaolude selgitamise ajaks».

Käsud on täitmiseks

Põlva koguduse teenimine jääb praost Andres Mäevere korraldada. Suurel Reedel oli koguduse ees Põlvas elav vaimulik Peeter Karma ja hämmastunud kogudusele anti teada õpetaja haigestumisest.

Koguduse juhatuse liige Lehte Sillamäe sõnul oli uudis, mis «haiguse» taha peitus, kõigile šokeeriv. 3. aprillil pöördus Liivi Kask ametliku suusõnalise avaldusega praosti poole seoses abikaasa Üllari vääritu käitumisega: abieluvälise suhte tõttu teismelise tütarlapsega. Praosti kohus oli anda teole ametlik käik, kuna Üllar Kask oli juba varem andnud lubaduse nii abikaasale kui ka ametivennale lõpetada nimetatud suhe.

«Kui tänapäeval on homoseksuaalsus ja abieluvälised suhted ühiskonnas sallitavad, siis võib ju küsida, miks on antud juhul tekkinud probleem Kase abielurikkumisest,» mõtiskleb praost Mäevere. «Aga tegu on ju vaimulikuga! Ja kui vaimulik eirab kümmet käsku (6. käsk: sina ei tohi abielu rikkuda), siis kuidas ta saab selle teadmisega koguduse ees jumalasõna kuulutada.» Ametivenna teguviisi nimetab praost ka reetmiseks, oma kaaslase ja laiemalt kiriku reetmiseks.

Aasta puhkust

Põlva kogudusel on ees rasked päevad: pole õpetajat ja organistki lahkus juba eelmisel kuul. Möödunud neljapäeval koos olnud juhatus kinnitas kantseleitöötaja Liivi Kase puhkuseavalduse. Õpetaja Kase kohta mingit otsust enne 8. mail toimuvat konsistooriumi istungit langetada ei saa ja seni jäädakse äraootavale seisukohale. Lehte Sillamäe kinnitusel on tema isiklikult alati saanud tuge õpetaja Kase jutlustest ja Piibli mõistmisest ning ta pole õpetajat kunagi näinud kiriku juures ebaväärikalt käitumas.

Kogudust on valmis teenima õpetajad Peeter Karma ja Kaido Soom. Praost usub, et koht tuleb vakantseks kuulutada ja leida poole tuhande liikmelisele kogudusele teine õpetaja. Praosti andmetel on õpetaja Kask haiguslehel ja läheb ravile.

Perekond Kasel oli 10. aprillil kohtumine peapiiskop Andres Põderiga, kes viidates pihisaladusele ja sellele, et tegu on ametiisiku isikliku personaalküsimusega, ei pea õigeks kõiki asjaolusid avalikustada. «Mis puudutab Üllar Kase töösuhteid, tema rolli avalikus elus, siis on ta ise esitanud avalduse aastaseks puhkuseks. Tema töösuhte kirikus otsustab konsistooriumi istung,» lisas peapiiskop.

Sirje Semm