Peremudelit väärtustades

/ autor: ek / rubriik: Määratlemata / ilmunud:  /

Vaheajal: peapiiskop Andres Põder jagab poliitik Tõnis Lukasele oma rõõmu, et kristlike väärtuste jätkukonverentsile saatsid oma esinduse kõik suuremad erakonnad.

Vaheajal: peapiiskop Andres Põder jagab poliitik Tõnis Lukasele oma rõõmu, et kristlike väärtuste jätkukonverentsile saatsid oma esinduse kõik suuremad erakonnad.

Terve perekond tagab terve ühiskonna, tõdeti esmaspäeval Tallinnas toimunud jätkukonverentsil «Kristlikud väärtused eesti poliitikas II. Perekonna vaimne alus».EELK kristlike väärtuste jätkukonverentsist võtsid osa ka teiste konfessioonide liikmed, suuremate erakondade esindajad ning ühiskonna arvamusliidrid, andes konverentsile foorumi kaalu, kes on pädev avaldama arvamust ning võtma seisukohti Eesti elu puudutaval võtmeteemal.
Kui eelmisel aastal (11. novembril) püüdis konverents luua põhja ulatuslikuks aruteluks, millised kristlikud väärtused on olulised ka poliitikas ning kuidas poliitikasse enam kristlikke väärtusi viia, siis sellel aastal piiritleti teema konkreetsemaks. Just aasta tagasi kristlike väärtuste konverentsil lubati ühendada erakonnad Isamaaliit ja Res Publica ning viia usuõpetus kooli. Mõlemat lubadust eksponeeriti jõuliselt meedias ning, nagu teame, on esimene neist jõustunud. Teise puhul on Avo Üpruse eestvõttel antud Riigikogu menetlusse seadusemuudatuse eelnõu, mis teeb religiooniõpetuse gümnaasiumis kohustuslikuks.

Oluline on mitte leppida

«Inimsuhete olulisim valdkond – perekond, millest sõltub iga inimese elukvaliteet ja õnn, ei ole meie ühiskonnas piisavalt lahti mõtestatud ja teadvustatud,» möönis tervituskõnes korraldajate nimel peapiiskop Andres Põder.
Kirikupea tõi esile ohumärke, mis põhjendasid teema võtmist päevakorda: kiired sotsiaalsed muutused on loonud olukorra, kus esmaabiellujate arv on alates 1990ndate algusest langenud ligi 3 korda; enamik lapsi sünnib väljaspool abielu; rahva edasikestmine tervikuna on küsimärgi all; ühiskonna iidoliks on tarbimine. Peapiiskop kutsus koosolijaid mitte suhtuma olukorda kui moodsa ühiskonna paratamatusesse, vaid leidma lahendusi, mis aitaksid Eestit edasi.
Peaettekanded olid akadeemikutelt. Dr Kalev Katus rääkis Eesti rahvastikuarengust ja perekonnast. Esineja avas põhjusi, miks peame rääkima eesti rahva hirmutavast vähenemisest ning pakkus korraldajatele mõttearendusi, kuidas kirik saaks olukorra parandamiseks teha enam kui ükski teine institutsioon: et iga indiviid näeks enda ja teiste elu tervikuna, mõistaks iga eluetapi olulisust, mis aitaks võtta vastu õigeid otsuseid õigel ajal.

Perekond on väärtus

Dr Tõnu Lehtsaare haarav ettekanne vaatles perekonda kui väärtust. «Perekond tagab ühiskonna stabiilsuse ja on oluline ka üksikisikule,» kinnitas Lehtsaar uurimustele viidates. Kui on terve perekond, on ka terve ühiskond – leidis hiljem kordamist mitmelt sõnavõtjalt, muutudes konverentsi mitteformaalseks motoks.
Dr Randar Tasmuthi ettekanne oli pealkirjastatud «Austuse ja pühaduse tundmine ning ühine väärtustamine». Tasmuthi sõnul on abielu ainus kooselu vorm, millest Jeesus on rääkinud.
Konverentsi osavalt juhtinud Kolga-Jaani koguduse õpetaja Ants Tooming andis sõna erakondade esindajatele. Peapiiskopi kutse olid vastu võtnud kõik suuremad erakonnad: ühinenud Isamaaliidu ja Res Publica nimel rääkisid Tõnis Lukas ja Taavi Veskimäe, Rahvaliitu esindas regionaalminister Jaan Õunapuu, kristlike demokraatide nimel astusid kõnepulti Aldo Vinkel ja Peeter Võsu, Keskerakonna põhimõtted tõi kuuldavale Küllo Arjakas ja Reformierakonna liidrina oli kohal välisminister Urmas Paet.
Viimase päevakorrapunkti all rivistusid erakondade esindajad lavale paneelvestluseks. Arutelu keerles teemadel: kooli usundiõpetus, kristlike väärtuste olulisus ning viisid neid paremini integreerida ühiskonda, klassikaline peremudel, perekonna loomise idee propageerimine noorte seas jt.
Muusikalist külakosti pakkus kokkutulnuile Kaarli koguduse kontsertkoor Piret Aidulo ja Mihkel Üleoja juhtimisel.

Liina Raudvassar