Peeter Keiv: kogudusetöö on meeskonnatöö

/ autor: ek / rubriik: Määratlemata / ilmunud:  /

Torma koguduse juhatuse esimees Peeter Keiv (38) on aktiivse loomuga ettevõtlik mees. Koguduse juhatuse esimehe ametit on ta pidanud kümme aastat.

Peeter Keiv Torma pastoraadi trepil.

Peeter Keiv Torma pastoraadi trepil.

Selle aja jooksul on ta õppinud, et koguduse juhtimisel on oluline osa kollektiivil ja ülesannete jagamisel, sest üksinda hakkama ei saa.

Ka väljaspool kogudust

Keivi arvates on igal kogudusel oma eripärad ja juhtimismudelid. Tema sõnul on väga oluline märgata neid inimesi, kes teevad koguduses tööd oma annete, paljud tihti ka oma vahenditega, oma vabast ajast, pere kõrvalt ja missioonitundega.

Peeter Keiv on abielus Heli Keiviga, peres kasvavad 16aastane poeg ja 15aastane tütar. Peeter Keiv aitab abikaasal korraldada Tormas laste pühapäevakooli tööd. «Olen püüdnud oma harrastusi liita pere vajadustega, sest pere jaoks olen ma alati olemas,» lausub Keiv.

Kogudusetöös peab ta tähtsaks juhtimis- ja organiseerimisoskust: «Tuleb osata ka erinevate oskustega inimesi üheskoos tööle rakendada.»

Keivi sõnul on juhatuse esimehel tööülesandeid ka väljaspool kogudust: «Tähtis on osaleda valla ja kohalike organisatsioonide üritustel, et luua alus heale koostööle. Rakendada erinevaid ideid n-ö ilmalikus elus, see tähendab, et tegelda tuleb kohalike inimeste, laste ja piirkonnaga, mitte turistidega, unustamata ka talletatud ajaloo tutvustamist järgnevatele põlvedele.»

Ajalehest häid ideid

Peeter Keiv on ajalehe Eesti Kirik alaline tellija, sest see on meie kiriku häälekandja. «Iga kirikuinimene igatseb seda, mis on talle loomuomane. Mind huvitab, mis toimub teistes kirikutes, konfessioonides, riikides ja kogudustes.

Lehest saab lugeda sellest, mida võib-olla igapäevatöös ei kuule ega näe. Samuti on see abiks kogudusetöös. Ajaleht on üks võimalus, leidmaks häid ideid naaber- ja sõpruskogudustest.

Ja muidugi pakuvad huvi arutlused leheveergudel, lugeda saab päevakajaliste teemade kohta. Postimees sellest ei kirjuta. Koguduse inimesed saavad anda oma kommentaare igapäevatöö kohta ning vahel ka kummutada mingeid arusaamu. Lehe tugevateks külgedeks pean seega näiteid teiste koguduste tööst ja arutlusi.

Kuid huvitavaid rubriike on teisigi. Mulle meeldivad näiteks reisikirjad ja koguduste teated. Muidugi on linna- ja maakogudused erinevad, nii olemuselt kui tegevuselt, neid on raske kõrvutada,» leiab Keiv.

«Rohkem meeldiks lugeda vanu õpetajate kirju, mõtisklusi. Neid võiks enam avaldada. Huvitav oleks lugeda ka tööst noortega. Noored ei julge tulla koguduste juurde, kirik ja kogudus peaksid olema tänapäevasemad ning pidevas arengus, et lapsi köita ja seeläbi ka ise areneda. See on kristlaste jaoks oluline,» lisab ta.

• Aastast 1997 Torma koguduse juhatuse esimees.

• Lõpetanud 1996. aastal EPMÜ agronoomia eriala, töötab Torma POÜs peamehaanikuna.

• Aastatel 2004–2007 osalenud Torma valla volikogu, lasteaia ja kooli hoolekogu töös.

• Alates 2006. aastast Siimusti Kiigemetsa kooli hoolekogu esimees.

• On Torma kammerkoori asutajaliige ja koordineerib sealse puhkpilliorkestri tööd.

• Kuulub Kaitseliidu Jõgeva malevasse ning on Torma noorkotkaste-kodutütarde rühma abijuhendaja.

Merje Mänd