Peapiiskop Andres Põder Oulu piiskopkonnas

Nädalavahetusel viibis peapiiskop Andres
Põder abikaasaga Soomes Oulu piiskopkonnas, et kinnitada aastatega tekkinud
sõprussuhteid EELK ning Oulu piiskopkonna vahel.

Peapiiskop kinnitas Eesti Kirikule, et
nädalavahetusest Soomes saab rääkida vaid ülivõrdes. «Sõbralik ja aktiivne,»
iseloomustab ta kokkuvõtlikult kolmepäevast aega üle lahe hõimukaaslaste
juures. Aeg, mis oli pilgeni täis kohtumisi, intervjuusid, ekskursioone ja
mõttevahetusi, sujus korraldajate koostatud tiheda programmi kohaselt.

Andres Põder osales elojuhla (lõikuspüha)
jumalateenistusel Oulujoe kirikus, kus ta pidas jutluse ning andis Oulu
piiskopkonnale edasi EELK tervitused. Peapiiskop kohtus ka Oulu piiskopkonna
koguduste esindajatega, kellel on sõprussuhted EELK kogudustega.

Peapiiskop Põder tunnistas, et on küll
palju Soomes käinud, ent esmakordselt kohtas ta seal nii palju head eesti keelt
oskavaid hõimukaaslasi. «Märkamatult valiti suhtlusvahendiks eesti keel ja seda
soomlaste initsiatiivil,» meenutab peapiiskop kohtumist ajalehe Kaleva
toimetuse ruumes estofiile ühendava Tuglase Seltsi Oulu osakonna liikmetega.
Viimasesse kuulub üle saja soomlase, kes väljendavad oma Eesti huvi meie
emakeele omandamise ja kultuuri tundmaõppimisega.

Põhja-Soome suuremaid lehti Kaleva kajastas
meie peapiiskopi visiiti artikliga, mille foto pildistati Jüri Arraku tööde
ees. Ajaleht Kaleva üks ettevõtmisi ongi muuseas lisaks paikkonna kunstnike
töödele Eesti kunsti kollektsioneerimine, tänaseks ripub toimetusele kuuluva
maja seintel hulgaliselt Eesti kujutava kunsti paremikku kuuluvaid töid.

Oulu piiskopkonna ja EELK vaheliste suhete
pikkust saab mõõta aastakümnetega. Juba peapiiskop Alfred Toominga ajal
alustati neid, 1971. a külastas Soome delegatsioon Tallinna, ent meie
peapiiskop ei saanud toona valitsuselt luba vastukülaskäiguks. Visiit Oulu
osutus võimalikuks alles järgmisel EELK peapiiskopil Edgar Hargil, traditsiooni
järgisid peapiiskopid Kuna Pajula ja Jaan Kiivit.

Visiidiga Oulu piiskopkonda väljendas
peapiiskop Andes Põder valmisolekut jätkata aastakümneid püsinud sõprussuhteid
kahe hõimukiriku vahel.

Liina Raudvassar