Nissi vallavanemalt

Minu arusaamises on ühiskondlikul elul lõike ja sektoreid, kus kirikul on tunduvalt laialdasemad kogemused kui meie noorel riigil.
Kirik Nissis on eksisteerinud ja oma kohta ühiskondlikus elus täitnud alates 14. sajandist. Sotsialistliku liiduvabariigi periood on jätnud oma jälje nii kogukonna kristlikku teadvusse kui kiriku enda hooldusesse.
Nende puudujääkide korvamine ei ole nappidel iseseisvusaja aastatel olnud esmatähtsaks vajaduseks. Siiski oli esimene asi, mis uue koolimaja valmimisel rahvale meenus, see, et hoone tuleb kombekohaselt sisse pühitseda. Ka jõule ei suuda keegi ette kujutada ilma kirikuta ja piduliku jumalateenistuseta. Ju on meil alateadvuses säilinud vajadus lihtsa lunastuse järele.
Praegu suudab vallavalitsus oma kasinatest võimalustest kirikut toetada vähe. Tänu Lea Jants-Ylöneni aktiivsusele liitub kirik kindlasti tihedamalt kogukonnaga, sest kirikuõpetaja ise osaleb Lääne-Harju Koostöökogu strateegia väljatöötamisel ja vana leerimaja uutele võimalustele kohandamisel.
Arvestatava turismiobjekti, kirikumuusikakeskuse, maamärgi ja sümbolina vajab ehitis oluliselt rohkem tähelepanu. Kui ka kaduvväike osa kogukonnast saab õpetust, lootust ja lohutust kiriklikust mõtteviisist, siis on kogukonna kohus seda toetada.
Heiki Pajur,
Nissi vallavanem