Misjonikeskus korraldab projektitöö koolituse kiriku töötegijatele

Tartus Pauluse kiriku ruumes (Riia 27).

Koolitus projektitöö meetodi kasutamisest kirikus,
projektide planeerimisest ja rahataotluse kirjutamisest.

Osavõtumaks on 100 krooni.

Info koolituse sisu kohta ja registreerimisleht EELK
veebilehel www.eelk.ee

Eelregistreerimine hiljemalt 6. oktoobriks.

Täiendav info: Misjonikeskus, tel 646 4763, e-post:
ester.liinak@eelk.ee