Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Milleks meile arengukava koolitus?

/ Autor: / Rubriik: Arvamus / Number:  /

Novembrikuus korraldab EELK Konsistoorium koostöös Usuteaduse Instituudi ja koolitusühistuga Vain ja Partnerid koguduste arengukavade teemalise koolituse esimese etapi.
Arengukavade temaatika on üleval olnud juba aastast 2005, mil selline nõue sätestati EELK kirikuseadustikuga. Arengukava määratleb olulised tegevusvaldkonnad ning sätestab taotletavad eesmärgid ja ülesanded.
Protseduuriliselt koostab ja esitab koguduse juhatus arengukava eelnõu koguduse nõukogule, kes selle siis ka kehtestab. Seega peaks selles tegevuses initsiatiiv olema koguduse juhatuse esimehel.
Konsistooriumil puudub üheselt selge ülevaade, kui palju kogudusi on arengukava kaan­te vahele saanud, sest otsest esitamiskohustust pole, infot laekub kantsler Urmas Viil­ma sõnul vaid nõukogu koosoleku protokollide põhjal.
Nagu selgus ka koguduse juhatuste esimeeste konverentsil, on huvi arengukavade temaatika vastu suur. Üks valdkonna juhte, Tartu Jaani koguduse juhatuse esimees, EELK arengukava kaasautor Juhani Jaeger mainais, et  esialgne šokk on asendunud küsimustega.
Kui aastaid tagasi tundus kirikuinimestele arengukava koostamine koguduse jaoks midagi ennekuulmatut, siis nüüd on pigem üleval tehnilised küsimused. Ideede väljakäimise, kogemuste vahetamise ja ühise analüüsiga eelseisvatel koolitustel tegeldaksegi. Koolitusühistu konsultandi Kristjan Otsmanni sõnul võiks iga kokkutulija saada selgust enda ja oma koguduse eesmärkides ning selles, kuidas teha võimalikult hea arengukava, et kogudusel kirjapandust töös ka praktilist kasu oleks.  
Koolitus on mõeldud nii vaimulikele kui kindlasti ka koguduse ilmikaktiivi esindajatele.
Programmi üldjuhi Kerstin Kase sõnul kuluks kokku tulla ka neil, kel arengukava justkui valmis. Jagatud kogemus on igaühele oluline, pealegi tuleb nagunii igal kogudusel teatud ajaperioodi järel seaduse kohaselt 10 aastaks koostatud arengukava üle vaadata, analüüsida ja vajadusel täiendada. On tarvis sõnastada olemasolevad probleemid koguduse arengukava silmas pidades, leida võimalikud lahendused ning panna need ka olulisuse järjekorda.
Infot koguduste arengukavade koolituse toimumise kohta jagab Eesti Kirik, aga eelkõige peaks iga huviline teavet saama oma kogudusest. Tõenäoliselt kujuneb arengukava koostamine ja selle tegelik realiseerumine proovikiviks iga koguduse ja tema liikme koostöövalmidusele.