Miks asutatakse IRLis kristlik liikmesühendus?

/ autor: Urmas Paju / rubriik: Arvamus / ilmunud:  /

Isamaa ja Res Publica Liit on alalhoidlik erakond ning selle liikmeskonda ja valijate hulka kuulub palju kristlaskonna esindajaid.
Kristlik liikmesühendus luuakse IRLi juurde uue töövormina, mis annab ühiskonna arengus laiemalt kaasa rääkida soovivatele kristlastele samuti võimaluse osa võtta erakondliku poliitika kujundamisest ja elluviimisest. Ühendus seab endale peaülesandeks kaitsta Eesti poliitikas kristlaskonnale olulisi väärtusi nagu usuvabadus, kristlik moraal, traditsiooniline perekonnamudel, väärtuskasvatus, hooliv ja õiglane ühiskond.
Kristlaskonna hääl Eesti poliitika kujundamisel on viimastel aastatel olnud üsna marginaalne. Kirikumüüride vahelt vaadates on paljuski harjutud poliitikat pidama millekski ebakõlbeliseks ja isegi kristlasele sobimatuks. Ometi ei ole see seisukoht õigustatud. Eesti ühiskond ja selle poliitiline korraldus on just selline nagu meie, Eesti inimesed, kristlased ja uskmatud, noored ja vanad, ise tahame ja oskame kujundada.
Eesti kodanikena on meil, kristlastel, samuti õigus ja moraalne kohustus oma riigi ja ühiskonna arengu ja otsustusprotsesside juures tegusalt kaasa lüüa.
Võta või jäta, aga poliitika on niisugune protsess, milles peab osalema, kui tahta ühiskonnale olulisi  küsimusi puudutavate otsuste langetamisel kaasa rääkida.
Nii abordi kui eutanaasia seadusega lubatavus, soositavus või keelatus, samuti avalikkuse hinnang abielulisele perekonnamudelile, usundiõpetusele koolis; riiklik pühakodade taastamise programm, meie traditsioonide väärtustamine ühiskonnas – see kõik on riigi tasandil toimuvate poliitiliste valikute ja otsuste küsimus, millest saavad seadused ja nende järgimine.
Kui meie, kristlased, nende otsuste langetamisel kaasa ei räägi, langetatakse need ilma meieta ja kellegi teise kriteeriumide alusel. Kui neid väärtusi ühiskonnas ei ole piisavalt esiplaanile seatud, pole mõtet olla rahulolematu poliitikaga, pigem siis valida otsem tee ja lüüa avalikult kaasa poliitikas, nagu paljud kristlased demokraatlikes riikides teevad.
IRLi kristliku liikmesühenduse ellukutsujad on IRLi eelmine peasekretär Priit Sibul, esimees Urmas Reinsalu, europarlamendi saadik Tunne Kelam, mitmed vaimulikud. Liikmesühenduse asutav kogu tuleb kokku 9. novembril kell 16 Tartu ülikooli raamatukogu konverentsikeskuses. Nii asutamisest osa võtma kui ka liituma oodatakse kõiki alalhoidliku kristliku maailmavaate esindajaid, olgu nad IRLi praegused liikmed või väljastpoolt kaasa lüüa tahtjate kristlike väärtuste kandjate seast.

 

 

 

 
Urmas Paju,
korraldava toimkonna esindaja