Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Lootuses, et ka selle maa keel … jääb üle aegade aja

/ Autor: / Rubriik: Määratlemata / Number:  /

Usuteaduse Instituut on võtnud nõuks välja anda Elmar Salumaa peateose «Dogmaatika märksõnades». See oleks suurmehe sajandaks sünniaastapäevaks väärikas kingitus meie kõigi jaoks.

Elmar Salumaa (1908–1996).
Umbes 35 aastat tagasi viibisin külalisena Usuteaduse Instituudi jõulupuul. Aastakümneid olid need viimasel sügisesel sessioonil peetud südamlikud koosviibimised õppejõudude, üliõpilaste, vaimulike ja kirikuvalitsuse liikmete ühiseks peoks. Vestlesin ühe eaka pastoriga ja korraga ütles too professor Salumaale, et siin on üks teoloogiks õppida tahtev keskkooliõpilane. Salumaa vaatas üle prillide ja ütles, et teoloogias on vaja külma pead. Elmar Salumaal selline pea oli ja tema tekstid annavad edasi eesti teoloogilise keele kujundamise ühe olulise valdkonna – süstemaatika – harimisega kaasnevaid nüansse.
Nagu ei saanukski see teisiti olla, tähistati viimasel jõulueelsel sessioonil ikka Evald Sae (Saagi) ning Elmar Salumaa sünnipäeva. Kord alustas üks tollane üliõpilane Salumaad õnnitledes oma kõnet sõnadega «on kuulda, et professorihärral on lähiajal sünnipäev». Salumaa ajas rahva muigama ilmeka õlgade kehitamisega ja uudistava näoga ringivaatamisega. Nüüd läheneb taas sünnipäev, sedapuhku sajas sünniaastapäev.
Keel – suurim ja vanim kokkulepe
Õppides, jutlustades, õpetades, vesteldes ja teadustööd kirjutades puutume ikka ja jälle kokku küsimusega, kuidas just seda asja eesti keeles öelda. Ning ehkki rahvusvahelist elu elavas teoloogias kui teaduses ei paista väikerahvas välja, peab ta õppima oma emakeelses märgisüsteemis väljendama nii kõike nähtavat ja katsutavat kui ka nähtamatut, ligipääsmatut ja õigupoolest defineerimatut. Tundub, et iseenesest oli kogu tolleaegsel Usuteaduse Instituudil pooleldi ligipääsmatuse maine, mille kohta inimesed teadmatusest ütlesid, et see ja see meie ühine tuttav läks «konsistooriumisse õppima». Ei osatud eristada ühes majas tegutsevat kirikuvalitsust ja õppeasutust.
Eesti Vabariigi 90. aastapäevaks täienes põhiseaduse sissejuhatus veel ühe ülesandega. Nüüd peab põhiseadus lisaks rahvuse ja kultuuri püsimisele tagama ka eesti keele säilimise. Katekismuste, lauluraamatute, Piibli, eepose, rahvaluule ja ilukirjanduse keel täieneb pidevalt teaduskeelena ning usulise keelena.
Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves on nimetanud eesti keelt selle maa kõige suuremaks ja vanemaks kokkuleppeks. Nagu teised kokkulepped vajab ka see kokkulepitust kinnipidamist ja sisuga täitmist. Kokkuleppe täitmine elab ajas ja selle sisuga täitmine annab keelekokkuleppele elu.
Legend eluajal
Salumaa ulatuslikust käsikirjalisest teadustööst on instituudi toimetistena varem avaldatud mitmeköiteline filosoofia ajalugu. Seda materjali julgesid mõned tolleaegsed riiklike ülikoolide õppejõud poolametlikult ja koridori miljöös ka oma üliõpilastele soovitada kui parimat eestikeelset filosoofia ajaloo materjali. Nii elas Salumaa kui legend oma eluajal ka «teist elu» nende seinte vahel, kust kirikus tegutsemise pärast muidu üliõpilasi vahel välja heideti.
Salumaalt on lugeja ette jõudnud ka mag Jaanus Noormäe vahendusel koostatud evangeelset eetikat puudutav materjal ning Logos’e poolt kirjastatud Matteuse evangeeliumi seletus. Nüüd on aeg küps anda välja tema üks peateostest, käsitlus süstemaatilisest teoloogiast, täpsemalt dogmaatikast, millele ta oma elutöös kõige rohkem tähelepanu pööras.
EELK Usuteaduse Instituut soovib teha Eesti lugejale kättesaadavaks Salumaa koostatud põhjaliku ja süstematiseeritud ülevaate dogmaatikamõistetest, monumentaalse teose «Dogmaatika märksõnades». See tähendab saada mitmeköitelisest masinakirjalisest materjalist lõpuks suur kõvade kaantega raamat. Teeme seda tööd, laenates korraga Kristjan Jaak Petersoni ning Marie Underit, lootuses, et ka selle maa keel … jääb üle aegade aja.
Ideoloogiast
Süstemaatika on oluline osa teoloogia sellest ilmnemisviisist, mida võib iseloomustada ja väljendada sõnaga «ideoloogia». Nii võime teoloogiat mahutada dialoogi teiste teadustega. Ideede ja mõtete korrastamine ning arusaadaval viisil edastamine kannab edasi ideed, millega me seostame oma usu. Ideoloogia on konkreetse grupi, rahva, kollektiivi ühiste uskumuste ja väärtuste alus.
Peale selle on ideoloogia ka üks identiteedi konstrueerimise ja kujundamise teguritest. Just nii-öelda ideoloogilise hirmu prisma läbi kardeti teoloogiat ja Usuteaduse Instituuti väljastpoolt mitu head aastakümmet. Ma kasutan seda sõna siin lähiajaloo sisust puhastatud ning üldistavas tähenduses.
Nii ideoloogia kui identiteedi puhul on oluline kestvusega, traditsiooniga arvestamine. Identiteeditunnetus on üks tegureid, mis aitab inimrühmal läbi aja sammuda, mille kujundamiseks ja taaskujundamiseks on vajalikud erinevat tüüpi tekstid. Ühed on baastekstid ning teised tekstid suhestavad ja seostavad põhialustest saadavaid printsiipe. Kristluses kujuneb ideoloogia piibliteaduste tulemite ning süstemaatilise mõtlemise koostoimest. Mõtlemise süstematiseerimine ja mõistete valdamine moodustavad vaimuliku töö eelduse, mille põhjal kujundatakse väljendusviisid ja valitakse töövahendid. Mitte vastupidi.
Toetame suurteose väljaandmist
Raamatu «Dogmaatika märksõnades» väljaandmine on meie kõigi võlg Salumaa ja eesti teoloogilise mõtte ajaloo ees, sest nii teos kui ka selle autor on etendanud eesti usulise mõtte ja keele arengus tähtsat rolli. Seetõttu on Salumaa rohkem kui kuuesajaleheküljelisel suurteosel ka üldteaduslik ning kultuurilooline tähendus.
Teoloogia ning teoloogiliste terminite sisu juures tehtav pidev töö teisendab ja rikastab mõisteid vastavalt ajastute järgnevusest tulenevatele vajadustele, kuid fundamentaalsed alusteadmised on möödapääsmatud üha uute teisenemiste tekkimiseks ja nende paremaks formuleerimiseks.
Pikemat aega kestnud fundamentaalteadmiste puudulikkus on üks tegureid, mis ei lase ka praegu teoloogial vajalikul viisil edasi minna ning kiriku arengule soovitaval määral kaasa aidata. Üldhariduse ja mõisteaparatuuri lünklikkus toidab vääritimõistmist ning möödarääkimist. Seepärast aitab Salumaa teose «Dogmaatika märksõnades» saamine meie töölauale mõistmisel ja üksteisemõistmisel olulisel määral paraneda nii praegu töötavate kui ka õppivate ja lähiajal tööle asuvate inimeste seas.

 

prof dr Randar Tasmuth,
Usuteaduse Instituudi rektor

Palume «Dogmaatika märksõnades» väljaandmise toetuseks annetust SA Usuteaduse Instituudi arveldusarvele 221026943904 Hansapangas märksõnaga Salumaa. Kõigi kuni 31. augustini annetanute nimed trükitakse raamatusse.