LNÜ suveseminar toimub 10.–12. augustini Mõdrikul

Lääne-Virumaa Kutsekõrgkooli ruumes. Teema:
Teenimise viisid. Toimuvad loengud, rühmatööd, meisterdamisringid. Info tel 627
7373;  www.eelk.ee/lny