Linnajuhid Tallinna Jaani kirikus

/ autor: ek / rubriik: Määratlemata / ilmunud:  /

Möödunud nädalal käisid Jaani kirikus Tallinna linnapea Edgar Savisaar ja abilinnapea Kaia Jäppinen.

Abilinnapea kohtus neljapäeval Tallinna praostkonna vaimulike ja mõne koguduse juhatuse esimehega. Ta vastas küsimustele ja rõõmustas kokkutulnuid teatega, et kuigi Tallinna kirikurenessansi projekt peaks lõppema, kavatseb linnavalitsus kirikute kordategemisega jätkata. Seni on selleks antud 72 miljonit krooni. Kõigile Tallinnas asuvatele kirikutele eraldab linn käesoleval aastal kokku 14,2 miljonit krooni.
Linnavalitsuse poolt rahastatud Tallinna kirikurenessansi projekt, mille eelarveks oli planeeritud 80 miljonit krooni, kestis viis aastat (2002–2006). Restaureerimiskavades oli 23 Tallinna kiriku kordategemine.
Linn püüab lahendada kesklinna kirikute juures pühapäeviti tekkivat parkimisprobleemi. Kõneks olid muudki küsimused, sealhulgas vajadus töökorda saada kirikute kellamängud, uue kiriku võimalik ehitamine, kärarikkad üritused kirikute juures.
Reedel käisid Jaani kiriku remondi tulemustega tutvumas linnapea Edgar Savisaar ja abilinnapea Kaia Jäppinen. Noortejuht Mikk Leedjärv näitas külalistele pildiprogrammi Jaani kiriku remondist. Linnapea tundis huvi luterliku kiriku struktuuri, koguduste eripära ja Jaani kiriku elu vastu.
«Tänu Tallinna linna, kultuuriministeeriumi ning koguduse erakordselt heale koosööle tehti Jaani kiriku taastamistööd Euroopa mõistes erakordse kiirusega – 150 päevaga restaureeriti 18 meetri kõrgune kirik kapitaalselt maast laeni,» ütles praost Jaan Tammsalu. Siseremont läks maksma ligi 19 miljonit krooni, koos mõlema oreli remondiga on eeldatav renoveerimistööde maksumus umbes 27 miljonit krooni.
Tallinna linn toetab Jaani kiriku renoveerimistöid 5 miljoni krooniga – sel ja eelmisel aastal eraldati miljon krooni ning järgmisel aastal on plaanis eraldada 3 miljonit krooni. Lisaks toetab linn aastatel 2005–2010 igal aastal 300 000 krooniga Sihtasutust Tallinna Jaani Kiriku Oreli Fond.
Õpetaja Jaan Tammsalu ja juhatuse liige Andres Jagomägi vastasid küsimustele ja näitasid külalistele seda, milliseks on Jaani kirik suurremondi käigus muutunud. Kiriku ja tema orelite restaureerimist on toetatud ja toetatakse veel nii riigi kui linna eelarvetest. Külalised jäid tehtuga väga rahule.

EK