Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Laulame hääled lahti!

/ Autor: / Rubriik: Määratlemata / Number:  /

Aastaid tagasi koolis tööle asudes sain kohe direktorilt korralduse: meie koorid peavad minema laulupeole! Koolijuhi arvates oli see osa õppeasutuse renomeest.

Tänases kirikuelus võiks selline soov olla iga koguduse õpetajal. Kogukonna arvukus seab mõnikord koorilauljate hulgale piirid, kuid väikeses kirikus saab edukalt laulda ka 6–10 inimesega. Rahvusvahelise standardi järgi on siis küll tegemist ansambliga, kuid kui kõik lauljad lõpuks laululaval kokku saavad, siis pole sel enam tähtsust. Tuhandete häälte ühine kõla võimendab meie palve- ja kiituslaulud!
Sellist ilusat tulemust ootame aastal 2010 Tartu vaimulikult laulupeolt, mille ettevalmistus juba mõnda aega käib. Sihtasutuse loomine ning laulude otsimine kava jaoks olid esimesed suuremad tööd. Aprillis on ees ootamas kirikumuusika konverents teemal «Kirikukoor XXI sajandil», peatselt tuleb teha lõplik kavavalik ja seejärel trükki anda laulik.
Osavõtt 2009. a üldlaulupeost peab kooridel olema juba otsustatud, sest registreerimine on lõppenud. Loodetavasti on palju kirikukoore otsustanud osaleda ka sellel suurüritusel. Kirikutöö ja oma koguduses laulmise kõrval on päris keerukas leida aega, et õppida üldlaulupeo kava, mida ju suuremas osas teenistustel laulda ei saa. Kuid üldkiriku huvides oleks vajalik olla rohkearvuliselt kohal ja näidata oma tuge meie laulupeoliikumisele, mis õigupoolest ju vaimulikest laulupidudest alguse saigi.
2010. a ootame Tartu kirikupäevale ja vaimulikule laulupeole kindlasti ka ilmalikke koore. Kohalikku laulurahvast aitaks vahepeal innustada kirikukooride osavõtt oma piirkonna kooriüritustest. Tore oleks, kui ka koguduse õpetaja kaasa tuleks! Tihedam side õpetaja, juhatuse ja koori vahel annaks lauljatele tuge ja mõjutaks koguduse elu kindlasti positiivselt. Eelmisel laulupeol nägime, et mõnelgi pool leidis koguduse vaimulik suure töökoormuse kõrval aega koori laulma tulla!
Koorielu pole sageli ainult laulude õppimine ja osavõtt teenistustest või kontsertidest. Tihti kujuneb lauljaskonnast üksteist hingelises ja vaimulikus mõttes toetav osaduskond ja näeme, et koorijuht või ka mõni laulja saab endale hingehoidja rolli.
Just täna on paras aeg mõelda, kuidas olla valmis Tartu vaimulikuks laulupeoks ja seda mitte ainult muusika osas. Koorid ei taha esineda tühjadele pinkidele ning ka kirikupäeva muud üritused ja kogu kirikut haarav ettevalmistustöö on suunatud meile kõikidele. Iga õpetaja või juhatuse esimees peaks juba nüüd mõtlema, kuidas ta saaks viia sellele peole võimalikult palju oma koguduse inimesi. Transpordiraha eelarvesse sättimine oleks siin üks võimalus.
Kooride ettevalmistamine on raske töö ja kogudusel võib nappida vahendeid koorijuhi palgaks. Õnneks on omavalitsustel tekkinud kooritöö finantseerimiseks rohkem võimalusi kui varem – eriti juhul, kui koor on n-ö nähtaval ja võtab osa üldlaulupeost. (Pean ütlema, et organistid on siin palju halvemas seisus.) Paberlik asjaajamine on küll keerukas, kuid kindlasti on näiteks juhatuses asjalikke majandusinimesi, kes muusikuid aidata saaks.
Omamoodi stardi Tartu laulupeo laiemale ettevalmistamisele annabki kirikumuusika konverents «Kirikukoor XXI sajandil». Kõik on oodatud – nii nüüd, 25. aprillil konsistooriumis kui ka 11.–13. juunil 2010 Tartus!

 


Piret Aidulo,
Kirikumuusika Liidu juhatuse esimees