Lahtiste uste päev tutvustab õppimisvõimalusi

/ autor: ek / rubriik: Teated / ilmunud:  /

20. märtsil kl 9–15 on Usuteaduse Instituuti (Tallinn, Pühavaimu 6) oodatud kõik, kes soovivad rohkem teada õppimisvõimalustest selles koolis.
Kuulata saab avatud loenguid kristliku kultuuriloo magistrikursuse sessioonõppe raames: dr Arne Hiob (UI) räägib fundamentaalteoloogiast, professor dr Randar Tasmuth (UI) teeb sissejuhatuse kreeka mõtlemisse ja Uude Testamenti, mag Katre Pärn (TÜ) annab ülevaate tänapäeva kultuuriteooriatest, dotsent Mart Siimeri (EMTA) teemaks on muusika ja kristlus.
Keskpäeval on ekskursioon instituudi õppehoones ning alates kl 13st tutvustatakse eri üksusi: kirikumuusika osakonda, usuteaduskonda, pastoraalseminari ja täiendusõppe osakonda, avatud on raamatukogu ning osta võib teoloogilist kirjandust. kohtuda saab instituudi praeguste ja endiste üliõpilastega ning õppejõududega. Vt ka www.eelk.ee/ui.