Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kuldmedal Ühinenud Piibliseltsidele

/ Autor: / Rubriik: Arvamus, Juhtkiri / Number:  /

Samal ajal kui Ateenas kulmineerusid olümpiamängud, toimus Suurbritannias Wales’is, Keldi Mõisa nimelises konverentsikeskuses kristliku maailma üks tippsündmusi – Ühinenud Piibliseltside (ÜP) assamblee.
ÜP asepresident Kreekamaa Dimitria metropoliit Ignatios ei hoidnud kokku sõnu avaldades tunnustust sellele tööle, mida Briti ja Välismaa Piibliselts oma 200 tegevusaasta jooksul on teinud ja mida teeb praegu kogu maailma katva piibliseltside võrgustiku lõimija Ühinenud Piibliselts. Teise kuldmedali lubas ta anda Kreeka Piibliseltsile olümpiamängude kahe suurprojekti – Piibli levitamise ja piiblinäituse EXPO «Piibel, lootus võidule» – eest.
Kreeka Piibliselts jagas välja 52 000 Uut Testamenti tänapäevases kreeka keeles, 22 000 Uut Testamenti olümpiaks, 52 000 mitmekeelset väljaannet «Paulus Kreekas», 100 000 Uut Testamenti inglise keeles ja 50 000 Gideonide poolt välja antud hotellidele suunatud Uut Testamenti – seega kokku 276 000 eksemplari.
Piibli võidukäik jätkub, see oli assamblee selge sõnum. Sümboolne oli, et juubeliaasta assamblee toimus just Wales’is, seal kus elas ja tegutses legendaarne Mary Jones.
Suurkogul olid esindajad 144 riigist, ühtekokku üle neljasaja delegaadi ja staabiliikme. Nädalane töö ei piirdunud ainult aruande ärakuulamisega, vaid põhiliselt oli pilk suunatud tulevikku, küsisime endalt, millised võiksid olla 21. sajandi sihid. Assamblee teema oli «Jumala muutumatu sõna muudab maailma».
Viimasel perioodil ÜP presidendi austavas ametis olnud Samuel Escobar ütles oma ettekandes muu hulgas: «20. sajandil on kirik moodustunud globaalseks reaalsuseks haarates kogu maailma. Meil on põhjust vaadata tänuga tagasi misjoni ajaloole ja me oleme täna tunduvalt lähemal Ilmutusraamatu pildile, kus inimesed erinevatest rahvastest ja rassidest tänavad Jumalat. Me suuname Ühinenud Piibliseltsina oma aktiivsuse ja tegevuse selle visiooni raamidesse. Me ei ole kaupmehed, kes iga hinna eest püüavad müüa inimestele «lääne kaupa», vaid oleme Jeesuse Kristuse saadikud, kes on maailma ja ajaloo Issand. Me kutsume inimesi tähele panema Jumala sõna ja olema osa tema kogudusest. /—/ 200 aasta jooksul on Briti ja Välismaa Piibliselts kristluse geograafilist ulatust radikaalselt muutnud ja ÜP on selles ajaloolises protsessis täitnud väga olulist rolli. Piibliseltsid on loomulik osa praegusaja kristlaste osaduskondades.» Piibli võidukäigust räägib seegi, et 2003. aasta alguseks oli Piiblit või selle osi ilmunud 2355 keeles. Vaatamata sellele on käimas sajad tõlke ja uustõlke projektid.
Ma ei püüagi kirjeldada seda vaimustust, mis valitses igahommikuste oikumeeniliste palveteenistuste ajal, mida pidasid erinevates muusikastiilides ja kõikides nahavärvides inimesed. Kogemus on võimas ja jõuduandev.
Järgmiste aastate eesmärk on: Piibel igasse keelde, mille rääkijaid on vähemalt 500 000 inimest; Uus Testament igasse keelde, mille rääkijaid on vähemalt 250 000 inimest; Piibli valik igasse keelde, mille rääkijaid on vähemalt 100 000.
Meie Eesti Piibliselts on üks osa sellest ülemaailmsest osadusest. Meie oleme oma ülesandeks võtnud Piibli levitamise kõrval jätkata tööd piiblitõlke alal, toetada tööd hõimurahvaste juures, aidata kaasa pühakirja lugemise ja kasutamise levikule kogu ühiskonnas. Tere tulemast Eesti Piibliseltsi liikmeks.
Küllap sobib 1. Psalmi sõnaga tervitada kõiki 1. septembri ja uue kooliaasta alguse puhul: «Õnnis on inimene /—/ kel on hea meel Issanda Seadusest ja kes uurib ta Seadust ööd ja päevad.»
Tiit Salumäe,
assessor