Kuidas suhtute ristitud lastele armulaua jagamisse?

Kommentaarid

Kristel Engman, Lääne praostkonna vikaarõpetaja:

Martin Luther
seob armulaua elemendid – leiva ja veini – tihedalt Jumala Sõna ja õpetuse ning
armulauaandide vastuvõtja usulise teadvusega. Kuna tänases Eestis on laste
kristlik kasvatamine ja õpetamine pigem erand kui reegel nii ühiskondlikul kui
perekondlikul tasandil ja laste teadmised on muu hulgas armulauda puudutava
osas vähesed, toetan pigem laste õnnistamist armulaua ajal.

Altari ette
kogunedes ja õnnistust saades saavad lapsed kogeda kristlikku osadust ning
põhimõtteliselt armulaua usku kasvatav moment säilib, samas ei ole jagatud
Kristuse ihu ja verd neile, kes sakramendi olemust veel ei mõista ja kelle
usulisele arengule see seetõttu midagi juurde ei anna.

 

Anti Toplaan, Saarte praostkonna abipraost:

Lapsele jagatava
armulaua võimalikkusest tuleks inimesi esmalt informeerida laiemalt kui vaid
kiriklikus meedias. See on avalikkusele täiesti uus teema, mis võiks ka
kirikust võõrdunud inimesi mõtlema panna.

Kui lapse vanemad
või hooldajad on sellest võimalusest teadlikud, on nende lapsele armulaua
jagamise lubamine vanemate või hooldajate käes. Praktikas tuleb vaimulikul
vanematelt küsida, kas nad soovivad, et lapsele jagatakse armulauda. Armulaual
võib leiva ja karika kõrval laste puhul ka indiktsiooni  kasutada.