Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Koostööd süvendav leping

/ Autor: / Rubriik: Määratlemata / Number:  /

17. juulil allkirjastasid Tallinnas koostöölepingu Tartu ülikool (TÜ), Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) ja Usuteaduse Instituut (UI).

Tartu ülikooli esindas rektor Jaak Aaviksoo, EELKd peapiiskop Andres Põder ning Usuteaduse Instituuti rektori kt Ove Sander.

Tegemist on juba aastaid kestnud koostööd süvendava ja täpsustava lepinguga, kommenteeris dokumenti Ove Sander. Kui seni on rõhk olnud peamiselt üliõpilaste ja õppejõudude vahetusel TÜ usuteaduskonna ja UI vahel, siis sel suvel sõlmitud lepingu olulisemaks punktiks on koostöö doktoriõppe osas, perspektiiviks on välja arendada ühine doktoriõppeprogramm. Samuti on olulised ühised teadusuuringud.

Lepingut alla kirjutades kinnitasid osapooled jätkuvat vastastikust koostöötahet ning UI ja TÜ usuteaduskonna huvi teha süvendatud koostööd akadeemilise teoloogia- ja kutsehariduse alal.

Lepingu, mille aluseks on 1999. aastal samade osapoolte vahel sõlmitud koostööleping, allakirjutamise vajadus tulenes ka faktist, et TÜs on õppekorraldust oluliselt reorganiseeritud, mis omakorda on viinud õppetoolide, sealhulgas usuteaduskonna luterliku õppetooli sulgemiseni.

Juulis allakirjutatud lepinguga loovad TÜ usuteaduskond ja UI eelduse tihedaks koostööks ühise teadusteema piiritlemisel ja uurimisel, ühise doktoriõppeprogrammi käivitamiseks ja üliõpilaste vahetuseks.

EELK lubab lepingu kohaselt toetada TÜ usuteaduskonna tegevust mitmes valdkonnas, näiteks luterlike ainete õpetamist; spetsiifiliste õppevahendite soetamist; õppeotstarbeliste seminaride ning laagrite korraldamist luterluse ja kirikliku teenimise tutvustamiseks.

Leping, mis jõustus allakirjutamise hetkel, sätestas ka laiema põhimõtte, nimelt lubavad UI ja TÜ usuteaduskond teha koostööd Eesti usuteaduse populariseerimisel kodu- ja välismaal. 

EK