Konsistoorium otsustas anda EELK aukiri:

Õnneleid Bergile pikaaegse tegevuse eest vaimuliku töö elavdamisel Nõmme Rahu koguduses,
Rein Suijale vaimuliku tegevuse edendamise eest Erastvere Erihooldekodus ning Erastvere kabeli ehituse eestvedamise ja toetamise eest,
Ants Jollerile, kauaaegsele Nõmme Rahu koguduse juhatuse esimehele, 70. sünnipäeva puhul,
Rein Jollerile, Nõmme Lunastaja kiriku ehituse koordineerimise eest,
Õilme Liinile kauaaegse ja ustava teenimise eest Koeru koguduse kantseleitöötajana,
Vambola Liinile kauaaegse ja ustava teenimise eest Koeru koguduse kiriku- ja kellamehena,
EELK Misjonikoorile Eesti kaasaegse vaimuliku koorimuusika edendamise eest,
Soome Kiriku Misjonikeskusele misjonitöö toetamise eest Eestis,
Lea Nõmmele pikaajalise kohusetundliku töö eest Pärnu praostkonna raamatupidajana,
Ester Paenurmele pikaajalise ja pühendunud töö eest EELK Misjonikeskuses,
Urmas Paetile Nõmme Lunastaja kiriku taastamise algatamise ja toetamise eest,
Enno Tanilasele Karula koguduse taasloomise, kiriku rajamise ja koguduse pikaaegse ustava teenimise eest,
Hugo-Voldemar Tuutmale kauaaegse teenimise eest Lääne-Nigula koguduse jutlustajana,
Anu Väliahole viljaka misjonitöö eest hõimurahvaste seas,
Juha Väliahole viljaka misjonitöö eest hõimurahvaste seas,
Siiri Överusele kauaaegse töö eest Nõmme Rahu koguduse diakoonia- ja hingehoiutöö juhina.