Konkurss usuteaduskonna diakoonia ja sotsiaaltöö lektori ametikohale

/ autor: ek / rubriik: Teated / ilmunud:  /

Usuteaduse Instituut kuulutab välja konkursi usuteaduskonna diakoonia ja sotsiaaltöö lektori (0,6 kohta) ametikoha täitmiseks ajavahemikul 01.11.2010–31.08.2014.
Kandideerimise tähtaeg on  22. oktoober. Täpsem teave lektorile esitatavate nõuete ja konkursi kohta instituudi kodulehel ui.eelk.ee