Konkurss

Tartu Teoloogia Akadeemia kuulutab välja konkursi kantselei juhataja ametikoha täitmiseks.
Peamised tööülesanded: TTA asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamine; üliõpilaste ja õppejõududega suhtlemine; õppetöö korralduses osalemine.
Kandidaadilt eeldame: kõrgharidust (soovitavalt teoloogiline); kantseleitöö kogemust; Eesti kõrgharidussüsteemi tundmist; võõrkeelte ja arvuti kasutamise oskust.
Tööle tuleb asuda augustis.
Kandideerimiseks esitada 4. juuniks CV ja vabas vormis sooviavaldus aadressile siimon.haamer@teoloogia.ee.
Info telefonil 515 9127 või
siimon.haamer@teoloogia.ee.