Kirikus naiseliku poole toetuseks

/ autor: ek / rubriik: Määratlemata / ilmunud:  /


Tartus pensionipõlve pidav arst, Haapsalu koguduse liige Heino Noor (fotol) tegi oma ema Salme Noore mälestuseks Ühendusele Naised Teoloogias (ÜNT) 5000kroonise annetuse,  mis on mõeldud organisatsiooni tegevuse toetamiseks.

Kui Heino Noor Eesti Kirikust luges, et Eesti naisteolooge ühendav liikumine peab konverentsi, tekkis idee teha aineline panus, mis väljendaks toetust ja mõistmist. «Kirik, mis peegeldab omal kombel ühiskonnas toimuvat, vajab naiseliku poole suuremat hindamist. Olen alati pooldanud naiskirikuõpetajate ideed, kuna leian, et naine sobib suurepäraselt sellesse ametisse,» kinnitab dr Noor, kes ootab vaimulikult empaatiavõimet, hella mõistmist, emalikkust ning teab, et seda saab pakkuda õrnema soo esindaja.

Heino Noor ei soovi, et kirikus, sarnaselt Eesti ühiskonnas toimuvaga, hakkaksid domineerima «meeste mängud», vaid et mehelik ja naiselik pool püsiksid harmoonias üksteist täiendades. Selle saavutamiseks peab ta ülioluliseks ÜNT tegevust.

Ema suure algustähega

Oma emast räägib ja mõtleb pensionipõlve pidav tartlane suure algustähega. Erinevalt paljudest on Heino Noor oma ema mälestusele pühendanud mitmeid ettevõtmisi, mida täielikult või osaliselt rahastades on pälvinud tähelepanu.

Paar näidet. 1992. aastast seisab Haapsalu toomkiriku ristimiskabelis Emaaltar; aastaid on Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumis emadepäeva eel toimunud õpilasloomingu konkurss; isiklikke juubeleid tähistab dr Noor palvusega ema mälestuseks.

«Minu ema, tubli eesti naine, osales halastajaõena Eesti Vabadussõjas, rahuajal lõi aktiivselt kaasa mitmes naisliikumises ning nõukogude okupatsiooni saabudes küüditati ta Siberi sunnitöölaagrisse, kus hukati 24. aprillil 1942, täpselt oma poja sünnikuupäeval,» räägib mees oma ema lugu, mis on sarnane paljude eesti emade saatustega.

Annetus vapustas ühendust

Kuigi Heino Noor ei nimeta ise oma annetuse suurust märkimisväärseks, vapustas see ÜNTi liikmeid. «Me oleme lummatud ja dr Noorele ääretult tänulikud. See on meie jaoks väga suur summa, juhatus peab otsustama, milleks seda täpselt kasutada,» kinnitab ÜNTi esimees õpetaja Hedi Vilumaa, kelle sõnul pole umbes 40liikmelisele ühendusele siiani taolist omaalgatuslikku annetust tehtud. Tegutsemiseks vajalik raha on siiani saadud liikmemaksudest ja mitmesuguste taotluste kaudu mingi konkreetse ürituse korraldamiseks.

Liina Raudvassar