Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kiriku nähtavusest internetis, 6

/ Autor: / Rubriik: Arvamus / Number:  /

Läänemaa kogudustest oma kodulehekülg
internetis on ka Ridalal. Huvitava fotomontaažiga rõõmus esileht kutsub
pühapäeval emadepäeva teenistusele ja ristimisele, andes tunnistust sellest, et
kodulehte uuendatakse pidevalt. Kirje «kirik» annab omakorda alajaotuse, kus
tutvustatakse lähemalt kiriku ajalugu, altarit, kantslit, letnerit,
hauakambreid ja muud. Letner, muide, on altariruumi vahevõre ja Ridala oma on
ainuke säilinud Eestis.

Lühiülevaate saab koguduse
sõpruskogudustest ja nende osutatud abist, tekst on esitatud ka soome ja
inglise keeles. Kodulehelt leiab jumalateenistuste ja pühapäevakooli toimumise
ajad ning teabe, et paar aastat tagasi toimusid koguduses leeritunnid. Pisut
pikemalt on juttu laagrikeskusest, samuti on vaadata kena pildigalerii. Armas
on lugeda tekste toetavaid Piibli kirjakohti.

Käepigistus tegijaile

Oleme otsaga jõudnud pealinna koguduste
juurde. Esimene neist on tähestikus Tallinna Jaani, kelle leht väärib
uurimisvaeva ja on silmale oma pildivaliku ja -rohkusega väga hea vaadata.

Menüüriba on aukartust äratav: teated,
vaimulikud, töötegijad, juhatus ja nõukogu, koguduse elu, jumalateenistus,
ametitalitused, muusikatöö, diakoonia, leerikool, noortetöö, lastetöö, ajalugu,
orel, annetused, fotoalbum, sisukord. Info on põhjalik ja annab kogudusest
igakülgse ülevaate. Kes aga teabetulva kõrval hingekostust soovib leida, võib
lugeda leheküljele lisatud jutlusi. Minu poolt soe käepigistus tegijatele.

Ülevaadet kiriku ajaloost võib lugeda ka
inglise, soome ja saksa keeles.

Tagasihoidlikuma kujundusega, ent samuti
illustreerivate piltidega Peeteli kodulehekülg on ingliskeelse tekstiga
esmahetkel ehk pisut ehmatav, kuid suunatusega pigem meie kirikust ja maalt
kaugemale piiri taha ka mõistetav. Lehekülg tutvustab Tallinna tänavalaste ja
vähekindlustatud perede lastega tehtavat tööd: kirikus avatud lastekodu,
turvakodu ja päevakeskust.

Abivajajaile ja abistajaile

Peeteli erilisust sotsiaalkirikuna silmas
pidades leiab lehelt selgitusi ohvriabi teemal: politseiga suhtlemise põhitõed,
kuriteoohver ja riiklik hüvitus, kohtuprotsess, tugiisik. Traditsiooniliselt on
lehel ülevaade kiriku ja koguduse ajaloost, siin esitatud ehitusetappe,
õpetajaid, koguduse liikmeskonda kajastades. Kodulehelt leiab paarkümmend
jutlust, jumalateenistuste ja memmede hommiku aja.

Leht on mõeldud ülevaatena kogudusest ja on
nädalast nädalasse kui mitte öelda kuust kuusse muutumatu ega kutsu end ikka ja
jälle avama. Kommentaar selle lehe puhul on: ahah, võib-olla kunagi kulub
siinne info marjaks ära.

Konservatiivse lahenduse on lehele andnud
Toomkoguduse internetilehekülje veebimeister: esilehe taustaks on beeži
värvusega tellissein, millele sinisega löödud koguduse pitser ja esitatud
menüü: kirik, kogudus, õpetajad, orel, teenimine, kantselei, viidad teistele
internetilehekülgedele, näiteks EELK allorganisatsioonide, mõne E.E.L.K.
koguduse, teiste konfessioonide ja interkonfessionaalsete noorteorganisatsioonide
kodulehele. Sealt saan teada Kristliku Reivi klubi olemasolust, ent leheküljele
siiski ei pääse.

Kodulehelt leiab teenistuste ja
kirikukontsertide ajad, et tegutseb pühapäevakool ja Laudate Dominum koor ning
antakse leeriõpet, ent tagasihoidlik välimus ei kutsu lugema.

Rita Puidet