Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kiriku nähtavusest internetis 4.

/ Autor: / Rubriik: Arvamus / Number:  /

Märksa rohkem vaeva on nähtud Keila
koduleheküljega, kust meile vaatab vastu värviküllane kiriku pilt ja antakse
teada koguduse kontaktandmed. Menüüst leiame järgmised märksõnad: programm,
kogudusest, ajalugu ja viidakogu.

Jätkates K-ga

Koguduse tutvustuseks saame teada
jumalateenistuste ja piiblitundide toimumise aja, kuhu kanda liikmemaksu ja
annetuse, koguduse sekretäri ja vaimulike telefoninumbri, kiriku ehitusloo.

Viidakogu suunab kodulehe lugejat
edasi  kiriku õpetuslikke küsimusi
puudutava juurde, EELK ja teiste kristlike konfessioonide ning
organisatsioonide, ka Keila koguduse sõpruskoguduste kodulehtedele.

Kummalgi viimati mainitud kodulehel ei
olnud teateid, uudiseid, mis annaks loota, et kunagi tehtud kodulehte ka
regulaarselt uuendataks. Keila kodulehel on küll märksõnaväli, kuhu toksida
salasõna. Kas see annaks soovitud infot, ei tea, või miks peaks see salastatud
olema?

Viit Koeru koguduse internetileheküljele
suunas Tele 2 koduleheserverisse, mis mainitud lehekülge siiski ei leidnud.

Kolga-Jaani koguduse omanäolise kodulehe
võiks tinglikult nimetada Villem Reimani omaks: tuntud kirikumehe elust ja
tegevusest ning temaga seotud üritustest saab suurepärase ülevaate. Ent siiski
– vaid ridade vahelt võib välja noppida üksikuid fakte, mis Reimaniga seotud ei
ole. Neid võiks olla hoopis rohkem. Meeldivalt palju on pildimaterjali.

Siiski leidsin, et koguduse õpetaja on Ants
Tooming, ent kuna toimuvad näiteks jumalateenistused, piiblitunnid või muu
tegevus, ei ole sõnagi. Külalisteraamatust leidsin Villem Reimani osas
kiidusõnu, ja ilmselt noore inimese eneseväljenduse: «Kolga-Jaani kirik
ruulib!» Usun, et nii ongi. Kodulehekülg aga vajaks täiendust.

Sinist taevast ja lumesadu

Lääne-Nigula helesinise taeva taustaga
kodulehekülg on kui lootust sisendav. Menüüribalt leiame jaotuse: kirik,
töötegijad, kogudus, info, viidad, pildid, mis toimub. Jagatud info on piisav,
et kogudusest hea ülevaade saada, välja on toodud ka Lääne-Nigula
sõpruskogudused Soomes, Rootsis ja Saksamaal.

Antud kodulehega seoses süveneb mõte, et
mida aktiivsem on kogudus, seda sisurikkam on ka koduleht. Valides selle
kodulehe menüüribalt «Mis toimub?», loeme õpetaja Leevi Reinaru kutset
kirikusse tulla, olla õnnelik ja pakkuda seda võimalust teistelegi.

Mõte on hea ja ilus nagu tekstki. Üks
pisike aga selle juures on: kirjutatud on tekst enne kirikuaasta lõppu. Kui teksti
uuendada, võiks sellele menüüs leida uue pealkirja.

Olen külalisteraamatu kiidusõnadega igati
nõus.

Pilkupüüdev esilehekülg on Muhu koguduse
lehel: mustal taustal valgustatud kirik lumesajus. Kenade piltidega varustatuna
saab kiriku ehituslugu koos kirikus paiknevate vaatamisväärsustega lugeda
seitsmes keeles, lisaks eesti keeles pühapäevakoolist. Teada saab, kuna
toimuvad jumalateenistused, aga kes kogudust teenib, kodulehelt ei leia.

Meenub ühe noore inimese soov Muhust
naasnuna teha kogudusele annetus, kuid ilmselt polnud soov nii suur, et
vajalikke panganumbreid taga otsima hakata. Siit neid kahjuks ei leia. Ka
kodulehel paiknev viit õpetaja Illimar Toometi diplomitööle «Muhu kogudus
aastail 1940–1994» annab tunnistust väga ilusast algusest, mis mingil põhjusel
katkenud.

Märjamaa kevadiselt kollane kodulehekülg on
rõõmus ja igale huvilisele sündmusi pakkuv: igaks nädalaks, igaks kuuks ja
aastaks.

Aasta on Märjamaa kodulehel kahjuks 2005,
tekitades küsimuse, kas esitatud ettevõtmised – jumalateenistused, palvetunnid,
käsitööring, piiblitund ja laulukoorid – toimuvad märgitud ajal või on needki
uuendamata. Kes aga leerikooli plaanib minna, leiab lehelt ülevaate
leerikursuse sisust tundide kaupa. Hea leid.

Rita Puidet