Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kiriku nähtavusest internetis 1.

/ Autor: / Rubriik: Arvamus / Number:  /

EELK keskasutuse kõrval on oma
kodulehekülg internetis paljudel kogudustel ja allasutustel. Paljudel aga ei
ole, ja kuidas olemasolevad oma ülesannet täidavad, on iseküsimus.

Võtsin läbi vaadata kõik EELK
koduleheküljelt avanevad koguduste veebilehed. Pilt sai üsna kirju. Meeldiv on,
et võimalust interneti vahendusel end tutvustada on kasutatud praostkondlikult.
Seda teed on läinud Ida-Harju, Valga, Viru, Võru ja Saarte praostkonna Hiiumaa
kogudused.

Kas igavesed ülestõusmispühad?

Ida-Harju praostkonna esilehelt vaatab
meile vastu praostkonna kaart, saame teada, et praostkonda kuulub 10 kogudust.
Esileht pakub huvitava lahenduse: kiriku pildile klõpsates jõuame järgmisele
leheküljele. Huviline saab tutvuda kirikute ajalooga (v.a Loksa, Randvere,
Tuhala), teada koguduste kontaktandmed, jumalateenistuste ajad. Praostkonnal on
edastada teade, et praostkonna sinod on 9. veebruaril, koguduste teadete alt
aga lugesin märtsi alguses, kuna olid möödunud aastal ülestõusmispühad ja kuna
toimusid Tartus peetud vaimuliku laulupeo eelproovid.

Praost Jaanus Jalakas ütleb, et tegeleb
kodulehega põhiliselt ise, kui midagi keerulisemat vaja teha, siis Riina Sildvee
konsistooriumist. Koguduste panust hinnates ütleb ta, et keegi «ilmselt ei
viitsi ega ole huvitatud asja arendamisest. Mina ei ole suutnud inimesi
motiveerida asjaga tegelema ega ole ka ise jõudnud piisavalt». Praostkonna
koosolemistel on teema küll kõneks olnud, 
aga tundub, «et see võtab aega rohkem, kui seda kellelgi on,» ütleb
praost.

Oma eesmärki anda kogudusest ja selle
tegemistest informatsiooni täidab antud koduleht «kahjuks väga, väga vähesel
määral», sõnas praost.

Hea silmale vaadata on Valga praostkonna
väljapanek, praostkonda kuulub 11 kogudust. Leheküljel on kaks menüüd, püsival
küljeveerul erinevat infot, näiteks kalender, küsitlus jm.

Enam sisulist ühtsust

Siiski jätab esitatud materjal sisuliselt
pisut kaootilise mulje, ilmselt on iga kogudus esitanud sellise materjali, mida
on ise õigeks pidanud. Oleksin oodanud andmeid kõigi koguduste kohta, samuti
lühiülevaadet kõigi kirikute ajaloost, ka teeniva õpetaja tutvustust. Nimetatud
nn täiskomplektiga esineb Rannu kogudus.

Valga esitab küll ülevaate koguduse
tänapäevast, haruldasest orelist, õpetaja eluloo, ent tutvustamist vääriks ka
kirikuhoone. Otepää kogudus on vastupidi välja toonud ajaloo, endiste õpetajate
nimekirja, ülevaate lipumuuseumist, ent praegu koguduses toimuvast ei leia
ridagi. Elva kogudus on ära toonud viidad oma sõpruskoguduste
internetilehtedele ja jagab kirikuliikmetele jumalasõna. Puhja kogudusel ripub
üleval 2004. aasta ülevaade.

Praostkonna kodulehelt leiab veel
külalisteraamatu, pildigalerii, arutelu; mis aga taas natuke nukraks teeb, on
teadete vähesus. Rõõmustavalt on värskeid sündmusi siiski Elvast, Harglast ja
Karulast, kõigi teiste koguduste teated jäävad möödunud aastasse.Valga praost
Vallo Ehasalu ütleb, et praostkonna kodulehekülg on üleval 2004. aastast, aga siis
oli veel palju tühje menüüsid. Veebimeistri töö hindab ta maitsekaks, nüüd
tegeleb kodulehega kõige rohkem tema ise ja uuendab üle kahe nädala sündmusi,
neid, mis puudutavad tema teenitavaid kogudusi. Teised kogudused ei ole pidanud
seda oluliseks ja kasutavad teisi viise oma teadete edastamiseks. Küll peab
praostkond oluliseks, et kodulehel oleks kajastatud jõulujumalateenistuste ja
surnuaiapühade ajad.

Kodulehekülje eesmärgiks on Ehasalu arvates
teabe edasiandmine, võimalus viidata kuhugi, fotogaleriid saab presenteerida,
täidetud saab aruandluse üks punkt. Valga praostkonna koduleht täidab oma
eesmärki, kuigi mõni asi võiks praosti sõnul teisiti olla.
Rita Puidet