Kiriku ja ühiskonna küsimused

/ autor: ek / rubriik: Arvamus / ilmunud:  /

Brüsselis pidas Euroopa Kirikute Konverents (EKK) 20.-22. septembrini Euroopa kirikute 4. konsultatsiooni kiriku ja ühiskonna küsimustega tegelevatele isikutele, millest EELK esindajana võttis osa õpetaja Peeter Kaldur.

Kokku oli osavõtjaid ligi 60 kõigist suurematest Euroopa kirikutest. Konsultatsiooni üheks osaks oli tutvumine ülevaatega Euroopa kirikutes aasta jooksul tehtust ja seda eriti inimõiguste küsimustes.

Teiseks osaks oli plenaaristungitel ärakuulatu ja diskussioon. Kuulati ettekandeid kahes küsimuses, neist esimeses küsimuses kahe nurga alt. Esiteks «Inimõigused ja Euroopa institutsioonid», kus ettekandjateks olid europarlamendi liige Kinga Gal, Euroopa Liidu Komisjoni esindaja Aristoteles Gavriliades ja Amnesty International esindaja Dick Oosting. Teiseks «Inimõigused ja kirikud», kus ettekandjateks olid EKK kiriku ja ühiskonna komisjoni esindajad Donatella Rostango ja isa Georges.

Euroopa Liidu ja Euroopa tuleviku küsimuses olid ettekandjateks kiriku ja ühiskonna komisjoni esindaja Peter Pavlovic ja europarlamendi liige Francois Scheer. Loomulikult kuulusid konsultatsiooni päevakorda jumalateenistused, ühised palvused ja grupitöö. Konsultatsioonist võttis osa ka Euroopa Kirikute Konverentsi peasekretär Colin Williams.

EK