Kasuta suve!

/ autor: ek / rubriik: Arvamus, Juhtkiri / ilmunud:  /

Senikaua, kui päeva on, tehkem Jumala tegusid, manitseb Jeesus. Rahvatarkuski ütleb: kasuta päeva. On kõige pikemad päevad, on suvi. See on meile midagi erilist. On pidude ja puhkuste aeg. Aga kas ka Jumala tegude tegemise aeg?
Kindlasti on suvel palju kiriklikke üritusi, peetakse leeripühi, laulupäevi, koguduste ja kirikute aastapäevi, kristlikke laste- ja noortelaagreid. Toimunud on üldkiriklikud diakoonia-ja misjonipäevad Viljandis, ees seisavad kiriku noortepäevad Pilistveres ja Pühapäevakooliühenduse piiblipäevad Suurupis. Kindlasti on suvel veel palju vaimulikke ettevõtmisi, kuhu oodatakse osalejaid kogu Eestimaalt. Kui palju sellised ühisüritused meile korda lähevad? Kas kasutame seda lühikest aega, kus vabas looduses on võimalik väga suurel hulgal inimestel ühiselt oma usku jagada ja tunnistada, vaimselt rikastuda ja uute ideedega varustatult oma koguduse elu arendama asuda?
Äsja lõppesid Berliinis saksa noorte oikumeenilised kirikupäevad, millest täies ulatuses võttis osa üle kahesaja tuhande noore, koos osaliselt liitunutega veel palju rohkem.
Teame, et Soomes on hästi populaarsed suured suvised vaimulikud kokkutulekud ja pidustused, mida korraldavad nii kirik kui ka erinevad misjoniseltsid. Kümme tuhat osavõtjat on seal üsna tavaline.
Teame, millist olulist, ühendavat ja innustavat rolli on täitnud meie rahva jaoks laulupeod. Me ei tohiks alahinnata ka suurte vaimulike kokkutulekute vajadust. Arvestades meie rahva ja kristlaskonna väiksust, peaksime nende heaks kordaminekuks senisest enam oma jõude liitma. Olen arvamusel, et kristlikud suurüritused, kus koos vähemalt kümme tuhat inimest, ei ole Eestis mitte ainult vajalikud, vaid võimalikud. Loodetavasti kujuneb selliseks suurürituseks aastal 2005 planeertav üldkiriklik vaimulik laulupidu Tartus.
Samas võiks kirikunoorte päevad haarata pea igat leerilast, neid on meie kirikus igal aastal tuhandeid. Selle eesmärgi saavutamine vajab tööd ja aega, tavade ja traditsioonide kujundamist. Oli ju alles viieteist aasta eest mistahes vaimuliku kokkutuleku organiseerimine seadusega keelatud. Usk tohtis olla vaid eraasi. Küllap hingevaenlane teadis, mida karta.
Suve kui erilisi võimalusi pakkuvat ühisürituste ja suhtlemisaega ongi püütud järjest enam kasutada. Tänuväärselt ja edukalt on laienenud teekirikute projekt. Ka kogudused ise korraldavad väljasõite ja matku, laagreid ja talguid. Innustagem ja julgustagem üksteist kõike seda kasutama.
Kui vahest tundub, et suveks kogu töötahe ja aktiivne elu vaibub ning kirik uinub suveunele, siis ilmselt nii see ei ole. Vaimulik elu oma uutes ja eripärastes, suvistes vormides lööb õitsele ja kannab head ja kaugele ulatuvat vilja. Õnnistatud suveaega!
Andres Põder, assessor