Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Justiitsministeerium otsib missioonitundega inimesi

/ Autor: / Rubriik: Teated / Number:  /

Justiitsministeerium moodustab neli vanglakomisjoni, mis esindavad avalikkust vanglate tegevuse kontrollimisel ja aitavad vanglatel oma tööd korraldada. Komisjonid hakkavad kontrollima Tallinna, Harku ja Murru, Tartu ja Viru vangla tegevust. Ministeerium otsib komisjonidesse missioonitundega inimesi, kes tahavad üldsuse esindajaina kontrollida vanglate tööd ja pakkuda vangla juhtkonnale igapäevatöös abi.
Komisjon abistab vangla juhtkonda vangide paigutamise, õppimise, töötamise, toitlustamise, ravimise, järelevalve ja teiste küsimuste lahendamisel. Komisjon töötab koosolekute vormis, need toimuvad vähemalt üks kord kuus. Komisjonil on õigus teha vangla juhtkonnale ja justiitsministeeriumile soovitusi. Komisjoni liikmed võivad oma ülesandeid täites siseneda igal ajal vangla territooriumile, nõuda juhtkonnalt ja vanglateenistujatelt dokumente vangla töö kohta ning kohtuda vangidega.
Inimestel, kes tunnevad selle töö vastu huvi, palutakse 23. detsembriks saata avaldus justiitsministeeriumi vanglate osakonna aadressil Jõhvi, Jaama 7 või e-posti aadressil info@just.ee. Valiku teeb erapooletu ja sõltumatu kogu.