Jüri kirikus I jõulupühal, 25. detsembril kell 14

«Jüri kirik (fotol) ja kogudus on
jõuludeks, kaasa arvatud jõulu esimese püha jumalateenistuse teleülekandeks
valmis,» kinnitas Jüri koguduse õpetaja Tanel 
Ots.

«Ega see meil esimene kord TV-sse jõuda ole!
Paar aastat tagasi kanti meie kirikust

üle Suure Reede teenistus. Eraldi me
kuidagi pingutanud ei ole, toimub teenistus nagu teenistused meie koguduses on.
Pigem läheneme küsimusele nõnda, et TV tuleb vaatama, kuidas me elame.

Traditsiooniks on saanud, et kui
advendiajal kutsume kirikusse esinejaid ka väljastpoolt kogudust, siis jõulud
reserveerime oma kollektiividele. Nii astub jumalateenistusel koguduse ette
Jüri perekoor, solistiks on Pille Lill. On traditsiooniks kujunenud, et just
esimesel pühal peame pereteenistust, kus ma jutluse pean lastega altaritrepil
istudes.

Olen tähele pannud, et paljud täiskasvanud
hindavad sõnumi lastepärast esitust, see jõuaks nagu ehedamalt kohale. Ja just
jõulude ajal aktsepteeritakse laiemalt maailma vaatamist lapsesilma läbi.
Jõuluteenistusel teenin koos pastoraalseminari õpetajakandidaadi diakon Kaisa
Kirikaliga, kes on minu praktikant.»