Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Inglid lapsi varjaku

/ Autor: / Rubriik: Määratlemata / Number:  /

Huvi ja rahuloluga uuele pühapäevakooli-aastale vastu. Lapsed Tartu Pauluse kirikus.

Huvi ja rahuloluga uuele pühapäevakooli-aastale vastu. Lapsed Tartu Pauluse kirikus.

Lähenev mihklipäev (29. september) annab hoo sisse meie kirikute ja koguduste juures asuvate pühapäevakoolide tööle.

Osavõtt ühistest tundidest ja tegemistest pakub rõõmu terveks aastaks ning nõuab tegijailt läbimõeldud lähenemist. Kindlasti lisandub eelmise aasta kahele ja poolele tuhandele pühapäevakooli õpilasele tänavu hulk uusi.

Igale vanuserühmale

Tartu Pauluse koguduses kogunes mitu põlvkonda, et pidada jumalateenistust ja ühises osaduses õnnistust paluda ning oma pere lapsed rühmadesse kirja panna. Õpetaja Joel Luhamets oli jutluse üles ehitanud kirjakohale 1. Saamueli raamatust, kus Issand kutsub Saamueli ning lubab, et Tema, Issand, teeb Iisraelis midagi, mis igaühel, kes seda kuuleb, mõlemad kõrvad kumisema paneb. Neid vägevaid tegusid kutsuti avastama ka lapsi.

Pühapäevakoolitöö üldkoordinaatori Tiina Luhametsa sõnul käib nende pühapäevakoolis lapsi vanuses 1–15 aastat ning nad on jaotatud vanuseliselt rühmadesse nii, et tund oleks tulijale huvitav ja eakohane. Alates 5. eluaastast on välja töötatud programm kümneks aastaks, et tegutseda süsteemselt, vältida õpetajate läbipõlemist ning teatud mõttes korvata seni veel enamjaolt puuduvat usuõpetust meie koolides.

Kirik silme ees

Õppeaasta algul on pühapäevakooli tundide läbiviijate käsutuses programm,  materjalid ja töövihikud ning iga õpetaja saab loominguliselt lähenedes kujundada tunni tervikuks, pakkudes lastele võimalust käeliseks tegevuseks, teadmiste kontrolliks mõistatuste ja lünktekstide näol, lauludeks, mängudeks ning muuks põnevaks. Aastale annavad oma näo jumalateenistused, laagrid ja teised ühised ettevõtmised.

Tartu Maarja koguduses koguneti koos vanemate ja vanavanemate ning õpetajatega kogudusemaja ette ning mindi ühiselt vaatama endist ja tulevast Maarja kirikut, kus õpetaja Peeter Paenurm endisaegseid pilte näitas ning ajaloost kõneles.

Teenistusel kogudusemajas kutsus Piibel oma sõnumiga meid kõiki elavateks kivideks ning eks nendena ehita Jumal meid koos lastega ka nüüd ühtseks koguduseks.

Pühapäevakool toimub Tartu Maarjas paralleelselt omakultuuriringiga, viimane pakub võimalust omandada või meenutada unustatud teadmisi rahvakultuuri ja kirikukalendri seostest ning õppida mängima väikekannelt.

Uued suunad

Tallinna praostkond korraldas lastetöö ja pühapäevakooli alguseks koguduste ühise, üritusi täis päeva Vabaõhumuuseumis, ürituse peakorraldaja Katrin Oidjärve sõnul on taoliste õnnestunud ettevõtmise taga suurepäraselt töötav kogudustevaheline toimkond.

Laste- ja Noorsootöö Ühenduse lastetöö juht Lia Kaljuste lootis, et suvised seminarid ja ideepäevad on pakkunud lastetöö tegijaile võimaluse oma teadmisi täiendada ja jagada.

Ta rõhutas, et muutuvates tingimustes nõuab koguduste juures tehtav lastetöö uute ideede rakendamist – see võib olla mõnetunnine laste päevahoid, nn beebikool, pikapäevarühm algklasside õpilastele vmt. Soovides kõigile lastetöö tegijaile õnnistust ja jõudu, avaldas Lia Kaljuste lootust, et eelmise aasta õpilastele lisandub tänavu hulk uusi.

Mihklipäev, kõigi inglite püha, tuletas mulle möödunud aasta omakultuuriringist meelde meie lapse lemmikhiti, mida tütar jalgu kõigutades suveõhtutel maakodu trepil laulis. Loodetavasti kosutab see lihtne salm ka iga pühapäevakoolilist:

inglikesed ilusad vagu lapsi varjavad,
toovad meie hingesse igavese kevade.

Mari Paenurm