Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Iga tulija toob konverentsile kaasa oma sõnumi

/ Autor: / Rubriik: Määratlemata / Number:  /

Vaimulike Konverents koguneb traditsiooniliselt jaanuari lõpupäevadel. Seekord Võru linnas Kubija hotellis, et kahel päeval, 24. ja 25. kõnelda vaimulikuks olemise võludest ja vaevadest.

Eesti Kirikule antud intervjuus nimetab juhatuse esimees Marko Tiitus konverentsi ilusaimaks osaks viimase päeva pidulikku õhtusööki.

Kui palju on seekord Võrus toimuvale vaimulike konverentsile osalejaid oodata?

Marko Tiitus: Tänaseks (20. jaan – toim) on registreerunud 91 vaimulike konverentsi liiget ja 8 külalist.

Milline on konverentsi päevade kava ja ülesehitus?

Tänavuse konverentsi peateema on «Kutsutud ja seatud», mis kutsub mõtisklema vaimuliku kutse ja ameti erinevatest tahkudest. Päevakorras on neli akadeemilist ettekannet: mag Vallo Ehasalu ja mag Jaan Lahe käsitlevad vaimuliku ameti piibellikke ja dogmaatilisi lähtekohti, Naatan Haamer peab ettekande vaimuliku hingehoiust, Jaan Tammsalu ja Urmas Viilma keskenduvad vaimuliku töö tasustamisele, tema sotsiaalsetele garantiidele ja töökeskkonnale tänases Eesti kirikus.

Mõlemal päeval toimuvad seminarid väikerühmades, kusjuures iga vaimulik saab osaleda kahes erinevas rühmas. Seminarides käsitletakse järgnevaid teemasid: Jumala teenimine – palga teenimine (Heiki Arike, Joel Luhamets), vaimulike spiritualiteet ja palveelu (dr Ove Sander), vaimulike kriisid ja läbipõlemine (Naatan Haamer/ dr Tõnu Lehtsaar), vaimulike sõltuvused (mag Allan Kährik), vaimulike kutse-eetika (Jüri Vallsalu), vaimulikud ja ilmikud (Katrin-Helena Melder), vaimulikud ja ilmalikud (mag Alar Kilp).

Lisaks loengutele ja seminaridele toimuvad palvused, missa (jumalateenistus armulauaga), tutvutakse vaimulike konverentsi uute liikmetega ja valitakse juhatus, on intervjuu konsistooriumi assessoritega ja konverentsi kokkuvõttev paneeldiskussioon.

Mida osalejad konverentsilt ootavad, kas omavahelist kohtumist? osadust? ametiga kaasnevate kõhkluste peletamist? häid loenguid? kohtumist assessoritega?

Arvatavasti kõike mainitut. Inimesed on väga erinevad, samuti ootused. Mõne vaimuliku jaoks võib olla konverentsi kõrgpunktiks saunaõhtu, teine on väga nõudlik ettekannete akadeemilise taseme suhtes, kolmas tunneb rõõmu sõprade, koolivendade ja -õdedega kohtumisest.

Minu meelest on ilusaim osa pidulik õhtusöök konverentsi lõpus, kui võetakse veel üks tund, et istuda ja kinnitada end enne teeleminekut. See on nagu Püha Õhtusöömaaeg.

Kas seekordse teemavaliku – vaimulik ja teenimine – on tinginud muutunud olud või muutunud inimesed ajas?

Teemavalik lähtus vaimulike endi soovidest ja ettepanekutest. Juhatus on aastaid palunud konverentsist osavõtjatel täita küsitlusleht, kust tuleb välja see, milliseid teemasid tahetakse käsitleda edaspidi.

Julgen öelda, et kõige rohkem pakutakse alati vaimuliku ameti, ettevalmistuse, hingehoiuga seotud teemasid. Tõenäoliselt ei saa see olla juhuslik. Vaimulik on koguduses üsna üksi – kuigi koguduseliikmetele tuleb minna lähedale, peab alati jääma ka distants.

Loomulikult ei pea vaimulik koguduses üliinimest mängima, aga ta ei saa ka koguduseliikmetele kurta, kui raske elu mul on, kui vähe ma palka saan ja kui palju minult oodatakse. Teiste vaimulike hulgas võib seda teha, sest samas rollis olija mõistab sind paremini. Mis muidugi ei tähenda, et vaimulike konverentsile kurtma ja hädaldama tullakse. Kindlasti võib saada palju innustust, julgustust, uusi mõtteid ja ideid.

Milline on nende päevade kõige olulisem sõnum? Kes ja milline esinemine seda kannab?

Püüd mingit ühtset ja üldist sõnumit välja tuua tähendaks laskuda pateetikasse. Iga tulija toob konverentsile kaasa oma sõnumi ja see ongi kõige olulisem.

Kavas on ka valida uus juhatus. Keda soovitab valida senine juhatus?

Praegune juhatus on otsustanud esitada vähemalt kolm kandidaati. Et läbirääkimised alles käivad, siis on nimesid veel vara välja öelda. Küll aga tahame neile, kes valituks osutuvad, soovida õnnistust ja tarkust ülevalt.

Küsinud
Sirje Semm

 Vaimulike konverentsi liikmed on EELK vaimulikud.  2005. aasta alguse seisuga oli EELKs 140 teenivat õpetajat ja 17 emeriitõpetajat. Hääleõigus on vaimulike konverentsil kõrgema teoloogilise haridusega liikmetel.

 Vaimulike konverentsi võimkonda kuulub:

* õpetuse aluste muutmise, liturgia käsiraamatu ja õpetusliku sisuga oikumeeniliste kokkulepete heakskiitmine enne küsimuse otsustamist piiskoplikus nõukogus või kirikukogus;

* kahe kirikukogu liikme valimine enda kõrgema teoloogiaharidusega liikmete hulgast;

* muude teoloogiliste või kirikuelu küsimuste arutamine ja soovituste andmine kirikukogule, konsistooriumile, piiskoplikule nõukogule ja teistele kiriku organitele.

Allikas: EELK põhikiri